Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jordbrukssjef

Jordbrukssjefen har jordbruksfaglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.

Om jobben

En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle saker knyttet til beitebruk, gjødselsplaner og sprøyteplaner
  • behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet

Arbeidsoppgavene kan være svært ulike fra kommune til kommune. Kommunene i Norge har forskjellige forutsetninger for jordbruk, og både arbeidsoppgaver og arbeidsansvar kan derfor variere mye.

Jordbrukssjefen vil også samarbeide med tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, og representanter fra andre kommuner, samt fylkesmannen (fylkesjordsjefen).

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Personlige egenskaper

Jordbrukssjefen må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt. Jordbrukssjefen må kunne arbeide systematisk og ansvarsbevisst.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jordbrukssjef i hele Norge

Ansatt-ikon 73 ansatte

(73 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 69 bedrifter

(69 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber jordbrukssjefer?

Jordbrukssjefen er kommunalt ansatt, og har gjerne ansvar for jordbruket i en hel kommune. Ofte arbeider dessuten jordbrukssjefen i tett samarbeid med andre kommuner.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innen, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Oversikt over utdanningssteder innen jordbruk

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Et generelt lønnsnivå for jordbrukssjefer er vanskelig å angi. Lønnen kan variere avhengig av en rekke faktorer, deriblant ansvarsoppgaver og utdanning. Forutsetningene for jordbrukssjefens lønnsnivå kan vært svært ulik fra kommune til kommune.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 10. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Naturviterne (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Jordbrukssjef Lars Petter Granmo

Lars Petter trives med å være blant folk og å få jobbe med et bredt fagfelt.

Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem

Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem trives med å ha kontakt med jordbrukere og være ute på befaring.