Jordbrukssjef

Jordbrukssjefen har jordbruksfaglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.

Om jobben

En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle saker knyttet til beitebruk, gjødselsplaner og sprøyteplaner
  • behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet

Arbeidsoppgavene kan være svært ulike fra kommune til kommune. Kommunene i Norge har forskjellige forutsetninger for jordbruk, og både arbeidsoppgaver og arbeidsansvar kan derfor variere mye.

Jordbrukssjefen vil også samarbeide med tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, og representanter fra andre kommuner, samt fylkesmannen (fylkesjordsjefen).

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Personlige egenskaper

Jordbrukssjefen må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt. Jordbrukssjefen må kunne arbeide systematisk og ansvarsbevisst.

Hvor jobber jordbrukssjefer?

Jordbrukssjefen er kommunalt ansatt, og har gjerne ansvar for jordbruket i en hel kommune. Ofte arbeider dessuten jordbrukssjefen i tett samarbeid med andre kommuner.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innen, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Oversikt over utdanningssteder innen jordbruk

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Et generelt lønnsnivå for jordbrukssjefer er vanskelig å angi. Lønnen kan variere avhengig av en rekke faktorer, deriblant ansvarsoppgaver og utdanning. Forutsetningene for jordbrukssjefens lønnsnivå kan vært svært ulik fra kommune til kommune.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 10. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Naturviterne (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Jordbrukssjef Lars Petter Granmo

Lars Petter trives med å være blant folk og å få jobbe med et bredt fagfelt.

Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem

Jordbrukssjef Ida Marie Frantzen Gjersem trives med å ha kontakt med jordbrukere og være ute på befaring.