Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Se film

Om jobben

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

  • rør-, plate- og monteringsarbeid
  • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Du bør være allsidig, tenke helhetlig og være selvstendig.

Hvor jobber industrimekanikere?

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Hva jobber maskinindustriutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): industriteknologi
  • Toårig opplæring i bedrift: industrimekanikerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole

Hvilke utdanninger er de vanligste for industrimekanikere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Håndverker i industrien tjener i gjennomsnitt 412 800 kroner i året (SSB 2012).

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Opplæringskontoret for Tekniske fag, Sunnmøre (2015).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Industrimekaniker Bjarte Bertelsen

- Det beste er å kunne jobbe med nevene, mener industrimekaniker Bjarte Bertelsen.