Yrkesbeskrivelse

Industri­mekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

  • rør-, plate- og monteringsarbeid
  • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Du bør være allsidig, tenke helhetlig og være selvstendig.

Hvor jobber industrimekanikere?

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Hva er de vanligste utdanningene for industrimekanikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber maskinindustriutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Gjennomsnittslønna til ein handverkar i industrien er 412 800 kroner i året (SSB 2012).

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Maskinindustri

Privat sektor

2 295 personer

Ca 260 kr

38 000 kr

456 000 kr

Intervjuer

Industrimekaniker Bjarte Bertelsen

Industri­mekaniker

- Det beste er å kunne jobbe med nevene, mener industrimekaniker Bjarte Bertelsen.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Industri­mekaniker

Læreplass

Velg sted

Industri­mekaniker­fag

Lignende yrker

Rørlegger i arbeid

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Industridesigneren i arbeid

Industri­designer

Industri­designere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer på oppdrag fra bedrifter og det offentlige.

Fagoperatøren bruker maskin i arbeidet

Fag­operatør i veving

Fag­operatøren i veving lager tekstiler ved hjelp av veveteknikk.

Fagoperatøren vedlikeholder maskiner

Fag­operatør i farging, trykking og etterbehandling

Fag­operatøren farger, trykker og etter­behandler tekstiler.

Trelastvareprodukt høvles

Fag­operatør i trelast­faget

En fag­operatør i trelast­faget jobber med produksjon av trelast.

Et skinn av en grevling

Garver

Som garver be­arbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

Operatør i plastproduksjon av termoplast

Fag­operatør i termoplast

En fag­operatør i termoplast lager produkter som rør, foringer og emballasje i termoplast.

Industriell overflatebehandler

Industriell overflate­behandler

En industriell overflate­behandler behandler stål, lettmetall, betong og annet materiale som skal brukes på land og på sjøen.

Industrivaresnekker

Industrisnekker

Industrisnekkere produserer møbler, innredninger og andre industrielle trevarer.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.