Yrkesbeskrivelse

Industri­mekaniker

favoritt ikon

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

  • rør-, plate- og monteringsarbeid
  • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Du bør være allsidig, tenke helhetlig og være selvstendig.

Hvor jobber industrimekanikere?

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger:

Hva er de vanligste utdanningene for industrimekanikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber maskinindustriutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Gjennomsnittslønna til ein handverkar i industrien er 412 800 kroner i året (SSB 2012).

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Maskinindustri

Privat sektor

2 295 personer

Ca 260 kr

38 000 kr

456 000 kr

Intervjuer

Industrimekaniker Bjarte Bertelsen

Industri­mekaniker

- Det beste er å kunne jobbe med nevene, mener industrimekaniker Bjarte Bertelsen.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Industri­mekaniker

Læreplass

Velg sted

Industri­mekaniker­fag

Lignende yrker

CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Industridesigneren i arbeid

Industri­designer

Industri­designere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer på oppdrag fra bedrifter og det offentlige.

Rørlegger i arbeid

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Spade med fiskefór holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Plastbåt i høy fart med sjøsprøyt bak.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Aluminiumsrør

Aluminiums­konstruktør

En aluminiums­konstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Verktøymaker programmerer maskiner

Verktøy­maker

Som verktøy­maker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

Flytende metall i støperi

Støper

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Arbeider som behandler gjenstander av herdeplast

Fag­operatør i polymerkompositt / herdeplast

En fag­operatør i polymerkompositt bruker hendene og maskiner til å lage produkter i herdeplast.

Garn i ulike farger

Garn­framstiller

Som garn­framstiller jobber du med å produsere tekstilproduktet garn.

Tre personer foran et produksjonsbånd

Fag­arbeider industriell mat­produksjon

En fag­arbeider i industriell mat­produksjon jobber med masse­produksjon av mat.

Limtre

Fag­operatør i limtre­produksjons­faget

En limtre­arbeider lager produkter av limtre.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.