Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for økonomien og de ansatte på hotellet.

Om jobben

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvar for den daglige driften og planleggingen av virksomheten på hotellet. Arbeidsmengde og oppgaver varierer ut fra hotellets størrelse og antall ansatte. Du jobber med alt fra økonomisk og administrativ styring, til motivasjon og drift i alle hotellets faser og avdelinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hotelldirektør:

• forberede budsjett og styre økonomien 
• være øverst ansvarlig for ansettelser og oppsigelser
• delegere arbeidsoppgaver til mellomledere og andre ansatte
• bygge opp eksisterende kunderelasjoner og utvikle nye 

Som ansvarlig må du regne med lange arbeidsdager og helgearbeid. For å sikre en vellykket drift av et hotell er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmestere, servitører, bartendere, kokker, renholdsoperatører, resepsjonister, husøkonomer og andre hotellansatte.

Den daglig driften og ansvaret for hotellet gjelder både inntekter og kostnader. Du må ha riktig fokus på salg og markedsføring og se til at strategier følges. Som hotelldirektør jobber du også med å bygge et nettverk av samarbeidspartnere. Kunderelasjoner er viktige, og hotelldirektøren må komme i kontakt med reiselivskonsulenter og reiseledere, guider og andre yrker innenfor turisme og hotellnæringen.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du som leder har evne til analytisk tenking og strategisk handling. Du må i tillegg være flink til å takle hektiske arbeidsdager med mange utfordringer. Gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling er nyttige egenskaper som ansatt på hotell.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Hotelldirektør (velg sted)

Ansatt-ikon 736 ansatte

(736 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 594 bedrifter

(594 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

  • 1210131 - Hotelldirektør (Over 9 Ansatte)
  • 1224128 - Direktør (Hotell)
  • 1315104 - Hotelldirektør (Færre Enn 10 Ansatte - Privat Virksomhet)
  • 1315105 - Direktør (Hotell)
  • 1315106 - Hotellsjef (Færre Enn 10 Ansatte - Privat Virksomhet)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med  Godkjent lærebedrift .
ACTIVE HOTEL AS NØTTERØY
ALBIN UPP - K BONNEVIE AS OSLO
ALMÅS HOTELL AS STORD
ALVER HOTEL AS LINDÅS
AMI HOTEL AS TROMSØ
ANGVIK HOTELLDRIFT AS GJEMNES
ANKER HOTEL OSLO
ANN OG BJØRN HOTELL DRIFT AS HEMNE
ARENDAL HERREGAARD SPA & RESORT ARENDAL
ARENDAL MARITIME HOTELL DRIFT AS ARENDAL
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber hotelldirektører?

Hotelldirektører arbeider i både små og store bedrifter, i store hotellkjeder eller på mindre hoteller eller moteller. Du kan arbeide både i Norge og i utlandet.

Utdanning

Det er vanlig å ha utdanning innenfor administrasjon, reiseliv, salg, markedsføring, hotelledelse eller økonomi. I dag er det vanlig at hotelldirektører har høyere utdanning.

Se beskrivelse og oversikt over utdanning innen hotelledelse 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Se opptakskrav og poenggrenser hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for hotelldirektører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Lederyrker
Heltidsansatte
Hotellvirksomhet og annen overnatting
Privat sektor
1 037 personer
Ca 320 kr
45 900 kr
550 800 kr
kilde

Nyttige lenker

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 21. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med NHO Reiseliv (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Hotelldirektør Øyvind Alapnes

- Det beste med yrket mitt er at jeg får treffe så mange glade folk, sier Øyvind Alapnes

Hotellsjef Roger J. Rønning

- Som hotellsjef er jeg så heldig at jeg kan være med og påvirke hvordan hotellet skal drives, sier hotellsjef Roger J. Rønning.