Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

Se film

Om jobben

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten tester bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. I tillegg gir fysioterapeuter råd og veileder andre for å fremme og forebygge helse. Å motivere og veilede er en viktig del av arbeidet.

Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å skape tillit og være flink til å kommunisere. Arbeidet krever at du er i god fysisk form, og du må kunne takle stress.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Fysioterapeut i hele Norge

Ansatt-ikon 6243 ansatte

(6271 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1815 bedrifter

(1832 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber fysioterapeuter?

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Fysioterapi er et treårig bachelorstudium.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

For å få autorisasjon kreves ett års turnustjeneste i Norge etter endt utdanning. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene til Samordna opptak

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Du kan ta spesialisering innen: 

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les mer om spesialistordningen på NFFs nettsider

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Du kan ta spesialisering innen: 

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjarte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les meir om spesialistordningen på NFFs nettsider

Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 432 personer
1 238 personer
194 personer
Ca 250 kr
Ca 260 kr
Ca 250 kr
36 900 kr
37 000 kr
36 500 kr
442 800 kr
444 000 kr
438 000 kr
kilde
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
1 400 personer
1 180 personer
220 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
36 700 kr
36 900 kr
35 900 kr
440 400 kr
442 800 kr
430 800 kr
kilde
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
804 personer
732 personer
72 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.38 200 kr
38 200 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.458 400 kr
458 400 kr
kilde
Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
371 personer
Ca 250 kr
36 100 kr
433 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 27. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sondre Langli

Sondre Langlis jobb er å lindre muskel- og skjelettplager på unge så vel som gamle og fra topp til tå.

Fysioterapeut Camilla Austheim

Fysioterapeuten har en variert arbeidsdag. – Jeg gjør alt fra å hjelpe folk opp av sengen til å holde kurs, forteller Camilla Austheim.

Akupunktør Tove Hjellegjerde

Akupunktør Tove Hjellegjerde har hjulpet mange pasienter til et bedre liv ved hjelp av nåler.

Utdanningsintervjuer

Student Marta Karoline Benum

- Du får et yrke som er et håndverk når du er ferdig utdannet, samtidig som at det er teoridrevet, sier Karoline Benum.

Masterstudent i Manuellterapi, Egil Fjellheim

- Å velge en master i manuellterapi var en naturlig vei videre etter å ha utdannet meg til fysioterapeut, sier student Egil Fjellheim.