Fysioterapeut

Fysioterapeuter behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

Se film

Om jobben

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten tester bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. I tillegg gir fysioterapeuter råd og veileder andre for å fremme og forebygge helse. Å motivere og veilede er en viktig del av arbeidet.

Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å skape tillit og være flink til å kommunisere. Arbeidet krever at du er i god fysisk form, og du må kunne takle stress.

Hvor jobber fysioterapeuter?

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Fysioterapi er et treårig bachelorstudium.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

For å få autorisasjon kreves ett års turnustjeneste i Norge etter endt utdanning. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene til Samordna opptak

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Du kan ta spesialisering innen: 

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les mer om spesialistordningen på NFFs nettsider

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi. Du kan ta spesialisering innen: 

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjarte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les meir om spesialistordningen på NFFs nettsider

Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 389 personer
1 187 personer
202 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
35 500 kr
35 500 kr
35 000 kr
426 000 kr
426 000 kr
420 000 kr
kilde
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
1 359 personer
1 156 personer
203 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 240 kr
35 600 kr
35 700 kr
35 300 kr
427 200 kr
428 400 kr
423 600 kr
kilde
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
810 personer
741 personer
69 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.36 800 kr
36 700 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.441 600 kr
440 400 kr
kilde
Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
396 personer
Ca 240 kr
35 100 kr
421 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 27. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sondre Langli

Sondre Langlis jobb er å lindre muskel- og skjelettplager på unge så vel som gamle og fra topp til tå.

Fysioterapeut Camilla Austheim

Fysioterapeuten har en variert arbeidsdag. – Jeg gjør alt fra å hjelpe folk opp av sengen til å holde kurs, forteller Camilla Austheim.

Akupunktør Tove Hjellegjerde

Akupunktør Tove Hjellegjerde har hjulpet mange pasienter til et bedre liv ved hjelp av nåler.

Utdanningsintervjuer

Student Marta Karoline Benum

- Du får et yrke som er et håndverk når du er ferdig utdannet, samtidig som at det er teoridrevet, sier Karoline Benum.

Masterstudent i Manuellterapi, Egil Fjellheim

- Å velge en master i manuellterapi var en naturlig vei videre etter å ha utdannet meg til fysioterapeut, sier student Egil Fjellheim.