Fysikalsk medisiner

Som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er du lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer.

Om jobben

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskler. Spesialisten undersøker og behandler pasienter som har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming.

Som spesialist hjelper du til med å stille diagnose, behandle, forebygge og rehabilitere skader. Du skal bidra til å bedre fysisk og kognitiv funksjon, samt bedre livskvalitet gjennom aktiviteter og deltakelse. Pasientene kan ha kreftsykdommer, akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller andre kroniske smerter.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kan også gi medikamenter, tilpasse tekniske hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt pasienten.

Spesialisten samarbeider med andre, spesielt allmennmedisiner, nevrolog, nevrokirurg, ortoped, psykiater, geriater og revmatolog.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Hvor jobber fysikalske medisiner?

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider ved avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering tilknyttet helseforetak. Noen arbeider ved opptreningsinstitusjoner, helsesportsentre, kompetansesentre for funksjonshemmede, innen idrettsmedisin og ved spesialinstitusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering. Spesialistene kan også jobbe ved private klinikker med muskel- og skjelettproblematikk, og innen trygde- og forsikringsmedisin.

Utdanning

For å bli spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kreves fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum 5 år. Fire år tas under tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering, der minst ett år skal være ved sengeavdeling. I tillegg kommer ett år i en eller to valgte spesialiteter, og obligatoriske kurs. Ett av de fem årene kan brukes på forskning, habilitering eller annen relevant legetjeneste. Tilleggsutdanningen tas mens du er praktiserende lege på sykehus under full lønn.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Se poengkrav hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for fysikalske medisiner

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
10 148 personer
4 925 personer
5 223 personer
Ca 450 kr
Ca 410 kr
Ca 480 kr
64 900 kr
59 900 kr
69 500 kr
778 800 kr
718 800 kr
834 000 kr
kilde
Leger
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 224 personer
1 040 personer
1 184 personer
Ca 470 kr
Ca 420 kr
Ca 520 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.67 800 kr
60 800 kr
75 000 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.813 600 kr
729 600 kr
900 000 kr
kilde
Leger
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
570 personer
Ca 500 kr
71 800 kr
861 600 kr
kilde
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
544 personer
277 personer
267 personer
Ca 390 kr
Ca 370 kr
Ca 410 kr
56 300 kr
53 500 kr
59 300 kr
675 600 kr
642 000 kr
711 600 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 5. november 2013.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sigrid Hørven Wigers

- Jeg blir utrolig glad når jeg får brev fra tidligere pasienter om at de nå lever et nytt og bedre liv, sier spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sigrid Hørven Wigers.

Lege Jørn Kippersund

Allmennlege Jørn Kippersund synes det beste med jobben er å kunne gjøre en forskjell for folk i vonde og vanskelige situasjoner.

Utdanningsintervjuer

Student Fredrik Skår

Medisinstudent Fredrik Skar synes det er givende med praksis og pasientkontakt under studiet.

Var denne siden nyttig for deg?