Yrkesbeskrivelse

Fysikalsk medisiner

favoritt ikon

Som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er du lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskler. Spesialisten undersøker og behandler pasienter som har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming.

Som spesialist hjelper du til med å stille diagnose, behandle, forebygge og rehabilitere skader. Du skal bidra til å bedre fysisk og kognitiv funksjon, samt bedre livskvalitet gjennom aktiviteter og deltakelse. Pasientene kan ha kreftsykdommer, akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller andre kroniske smerter.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kan også gi medikamenter, tilpasse tekniske hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt pasienten.

Spesialisten samarbeider med andre, spesielt allmennmedisiner, nevrolog, nevrokirurg, ortoped, psykiater, geriater og revmatolog.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Hvor jobber fysikalske medisiner?

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider ved avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering tilknyttet helseforetak. Noen arbeider ved opptreningsinstitusjoner, helsesportsentre, kompetansesentre for funksjonshemmede, innen idrettsmedisin og ved spesialinstitusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering. Spesialistene kan også jobbe ved private klinikker med muskel- og skjelettproblematikk, og innen trygde- og forsikringsmedisin.

Utdanning

For å bli spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kreves fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum 5 år. Fire år tas under tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering, der minst ett år skal være ved sengeavdeling. I tillegg kommer ett år i en eller to valgte spesialiteter, og obligatoriske kurs. Ett av de fem årene kan brukes på forskning, habilitering eller annen relevant legetjeneste. Tilleggsutdanningen tas mens du er praktiserende lege på sykehus under full lønn.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Se poengkrav hos Samordna opptak

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 460 kr

Ca 430 kr
Ca 500 kr

67 300 kr

62 400 kr
72 400 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr

Leger

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 173 personer

1 062 personer
1 111 personer

Ca 470 kr

Ca 420 kr
Ca 520 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.68 200 kr

61 200 kr
76 000 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.818 400 kr

734 400 kr
912 000 kr

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

635 personer

335 personer
300 personer

Ca 430 kr

Ca 410 kr
Ca 460 kr

62 400 kr

59 100 kr
66 100 kr

748 800 kr

709 200 kr
793 200 kr

Leger

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

601 personer

Ca 530 kr

76 600 kr

919 200 kr

Intervjuer

Sigrid Hørven Wigers

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

- Jeg blir utrolig glad når jeg får brev fra tidligere pasienter om at de nå lever et nytt og bedre liv, sier spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sigrid Hørven Wigers.
Student Fredrik Skår

Medisin

Medisinstudent Fredrik Skar synes det er givende med praksis og pasientkontakt under studiet.
Lege Jørn Kippersund

Allmennlege

Allmennlege Jørn Kippersund synes det beste med jobben er å kunne gjøre en forskjell for folk i vonde og vanskelige situasjoner.

Lignende yrker

Kvinne i samtale med psykiater

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Ortopedingeniør utvikler proteser

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre tekniske hjelpemidler.

Mannlig fysioterapeut bøyer kneet til pasient.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeut

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Mannlig og kvinnelig lege står i sykehuskorridor og snakker sammen.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

Logoped kartlegger språkvansker hos gutt

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Lege med kvinnelig pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

En kardiolog er lege med spesialisering på hjertet og sykdommer relatert til hjertet.

Patolog titter inn i mikroskop mens hun løfter opp brillene sine

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Naprapat i arbeid

Naprapat

Som naprapat behandler du pasienter med smerter og problemer i rygg, muskler og ledd.

Fotmassasje

Fot­terapeut

Fot­terapeutens behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Geriater prater med eldre kvinne

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.