Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr og dekorerer bunader.

Om jobben

En bunadtilvirker utarbeider mønstre, broderer, monterer og tilpasser bunader.

Vanlige arbeidsoppgaver for bunadtilvirkeren:

  • måltaking og klipping
  • søm- og monteringsarbeid
  • brodering og veving
  • pressing og etterbehandling

Det finnes hundrevis av ulike bunader, så arbeidet varierer etter område og bunadens historiske opphav. Omsøm og reparasjoner hører med til yrket. Bunadstilvirkeren syr både for hånd og på symaskin.  

I tillegg til ulike søm- og broderingsteknikker kan arbeidet omfatte veving, strikking og tvinning av snorer og bånd.    

Personlige egenskaper

Bunadtilvirkeren må ha godt håndlag, være nøyaktig og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør være interessert i drakthistorie og tekstiler. I tillegg bør du være serviceinnstilt. I perioder av året vil det være mye arbeid som skal ferdigstilles til en bestemt tid, for eksempel til 17. mai. 

Hvor jobber bunadtilvirkere?

Bunadtilvirkere kan arbeide i husflidsbutikker, på museer eller i mindre tekstilvirksomheter. De fleste driver eget verksted.     

Hva jobber bunadtilvirkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk
  • Videregående trinn 2 (Vg2): design og tekstil
  • To års opplæring i bedrift: bunadtilvirkerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Studieforbundet Kultur og tradisjon tilbyr kurs for de som ønsker å ta svennebrev som privatist og andre som vil lære mer om bunadsøm. 
Informasjon om bunadopplæring 

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta mesterbrev i bunadtilvirkerfaget. Det er Folkeuniversitetet (FU) som står for tilbudet om mesterutdanning. 

 

Hvilke utdanninger er de vanligste for bunadtilvirkere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønnsnivået avhenger av flere faktorer, deriblant ansiennitet, ansvar, arbeidsplass og formell kompetanse.

For fagarbeidere i tekstil-, bekledning- og lærvareindustrien er gjennomsnittslønnen 424 911 kroner i året (SSB 2012).

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 9. mars 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk handverksutvikling (2013).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Bunadtilvirker Lene Pedersen

Bunadtilvirker Lene Pedersen synes det er spennende å jobbe med å bevare kulturarven.