Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Se film

Om jobben

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseiendom
 • tjenesteyting tilknyttet landbruket
 • salg og distribusjon av gårdens produkter
 • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Personlige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Hvor jobber bønder?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller eie og arbeide på din egen gård, men du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Agronomutdanningen gir en allsidig landbrukskompetanse i et treårig skoleløp med blanding av praksis og teori.

 • Videregående trinn 1 (Vg1): naturbruk
 • Videregående trinn 2 (Vg2): landbruk og gartnerernæring
 • Videregående trinn 3 (Vg3): landbruk

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

Ved å velge Vg3 Naturbruk (studieforberedende) etter Vg2 Landbruk og gartnernæring kan den som ønsker en utdanning som krever studiekompetanse samtidig få et godt grunnlag for å ta etterutdanning innen landbruk senere.

 • Videregående trinn 1 (Vg1): naturbruk
 • Videregående trinn 2 (Vg2): landbruk og gartnernæring
 • Videregående trinn 3 (Vg3): naturbruk (studieforberedende)

Du kan også ta landbruksfag ved fagskoler eller universiteter og høgskoler.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

Lønn

Bønder er selvstendig næringsdrivende og får ikke lønn, men får næringsinntekt fra gårdsdriften. Næringsinntekten vil variere avhengig av størrelsen på gården, hvordan den drives, hva som produseres og hvilke priser som oppnås på produktene. Mange bønder driver tilleggsnæring eller har annen jobb ved siden av gårdsdriften.

Den som har fullført agronomutdanning skal ha lønn som fagarbeider. Minstelønn for nyutdannede agronomer er 271 000 kr. (NHO Mat og Landbruk, 1. april 2014). I tillegg vil du få ekstra betalt for helge- eller kveldsarbeid. Agronom dekker her yrkesbetegnelsene avløser, røkter og jordbruksarbeider med agronomutdanning. 

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 23. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Bondelag (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Anders Sæleset

Friheten som bonde er viktig for Anders Sæleset. For å få bedre kunnskap om gårdsdrift valgte han å utdanne seg til agronom.

Bonde Torgeir Kinn

Torgeir Kinn driver sin egen melkegård i Stavanger. Hans allsidige arbeidsdager inneholder jobb med både datamaskin og gravemaskin.