Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Se film

Om jobben

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseiendom
 • tjenesteyting tilknyttet landbruket
 • salg og distribusjon av gårdens produkter
 • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Personlige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Bonde (velg sted)

Ansatt-ikon 8541 ansatte

(8541 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 3380 bedrifter

(3380 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 3212101 - Agronom
 • 6111102 - Bonde (Kornproduksjon)
 • 6111103 - Forpakter (Kornproduksjon)
 • 6111104 - Fruktdyrker
 • 6111105 - Gårdbruker (Kornproduksjon)
 • 6111106 - Fruktprodusent
 • 6111107 - Bærprodusent
 • 6111108 - Gårdsarbeider (Kornproduksjon)
 • 6111109 - Potetprodusent
 • 6111110 - Arbeidsleder (Jordbruk - Korn)
 • 6111112 - Gårdsbestyrer (Kornproduksjon)
 • 6111113 - Jordbruksavløser (Kornproduksjon)
 • 6111114 - Landbruksvikar (Kornproduksjon)
 • 6111115 - Småbruker (Kornproduksjon)
 • 6111117 - Gårdshjelp (Dyrking Av Hagebruksvekster)
 • 6111119 - Grønnsaksprodusent
 • 6111120 - Beskjærer (Frukttrær)
 • 6121102 - Bonde (Melkeproduksjon)
 • 6121103 - Budeie
 • 6121104 - Fjøsmester
 • 6121105 - Fjøsrøkter
 • 6121106 - Forpakter (Melkeproduksjon)
 • 6121107 - Gårdbruker (Melkeproduksjon)
 • 6121109 - Hjelperøkter
 • 6121110 - Oppdretter (Husdyrproduksjon)
 • 6121111 - Småbruker (Husdyrproduksjon)
 • 6121112 - Gårdsbestyrer (Husdyrproduksjon)
 • 6121113 - Forpakter (Husdyrproduksjon)
 • 6121114 - Bonde (Husdyrproduksjon)
 • 6121115 - Gårdbruker (Husdyrproduksjon)
 • 6121119 - Arbeidsleder (Jordbruk - Husdyr)
 • 6121121 - Gårdsarbeider (Husdyrproduksjon)
 • 6121122 - Gårdsarbeider (Melkeproduksjon)
 • 6121124 - Gårdsbestyrer (Melkeproduksjon)
 • 6121125 - Husdyroppdretter
 • 6121126 - Husdyrrøkter
 • 6121128 - Småbruker (Melkeproduksjon)
 • 6121131 - Gårdsstyrer
 • 6121138 - Gjeter
 • 6122101 - Bonde (Fjærfe)
 • 6130102 - Bonde (Kombinasjonsbruk)
 • 6130103 - Forpakter (Kombinasjonsbruk)
 • 6130104 - Gårdbruker (Kombinasjonsbruk)
 • 6130105 - Arbeidsleder (Jordbruk - Kombinasjonsbruk)
 • 6130106 - Gårdsfullmektig
 • 6130107 - Gårdsbestyrer (Kombinasjonsbruk)
 • 6130110 - Småbruker (Kombinasjonsbruk)
 • 6130111 - Gårdsarbeider (Kombinasjonsbruk)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
3 GODE NABOER MELK OG KJØTT DA FLATANGER
750TONN SAMDRIFT DA LESJA
ABILDSØ GÅRD OSLO
ABILDSØ GÅRD AS OSLO
ADAMSRØD FERDIGPLEN AS TØNSBERG
ADVOKAT JOHANNES HAUGE LUSTER
ADVOKAT SJUR K DYRKOLBOTN LINDÅS
AGA ERLING ULLENSVANG
AGDER VEDUTSALG DA GRIMSTAD
AGNAR DAMMEN STOKKE
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber bønder?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller eie og arbeide på din egen gård, men du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Agronomutdanningen gir en allsidig landbrukskompetanse i et treårig skoleløp med blanding av praksis og teori.

 • Videregående trinn 1 (Vg1): naturbruk
 • Videregående trinn 2 (Vg2): landbruk og gartnerernæring
 • Videregående trinn 3 (Vg3): landbruk

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

Ved å velge Vg3 Naturbruk (studieforberedende) etter Vg2 Landbruk og gartnernæring kan den som ønsker en utdanning som krever studiekompetanse samtidig få et godt grunnlag for å ta etterutdanning innen landbruk senere.

 • Videregående trinn 1 (Vg1): naturbruk
 • Videregående trinn 2 (Vg2): landbruk og gartnernæring
 • Videregående trinn 3 (Vg3): naturbruk (studieforberedende)

Du kan også ta landbruksfag ved fagskoler eller universiteter og høgskoler.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

Lønn

Bønder er selvstendig næringsdrivende og får ikke lønn, men får næringsinntekt fra gårdsdriften. Næringsinntekten vil variere avhengig av størrelsen på gården, hvordan den drives, hva som produseres og hvilke priser som oppnås på produktene. Mange bønder driver tilleggsnæring eller har annen jobb ved siden av gårdsdriften.

Den som har fullført agronomutdanning skal ha lønn som fagarbeider. Minstelønn for nyutdannede agronomer er 271 000 kr. (NHO Mat og Landbruk, 1. april 2014). I tillegg vil du få ekstra betalt for helge- eller kveldsarbeid. Agronom dekker her yrkesbetegnelsene avløser, røkter og jordbruksarbeider med agronomutdanning. 

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 29. juni 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Bondelag (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Anders Sæleset

Friheten som bonde er viktig for Anders Sæleset. For å få bedre kunnskap om gårdsdrift valgte han å utdanne seg til agronom.

Bonde Torgeir Kinn

Torgeir Kinn driver sin egen melkegård i Stavanger. Hans allsidige arbeidsdager inneholder jobb med både datamaskin og gravemaskin.