Teknikk og industriell produksjon, Sør-Trøndelag

Vg1
Tilbys ved 12 skoler i Sør-Trøndelag

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.

Teknikk og industriell produksjon

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy?

Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.

Du kan bli:

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Aktuelle arbeidssteder:

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Du bør være:

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi
 • Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.
 • Etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Dette kan du bli

Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanser

Påbygg til studiekompetanse

Det er mulig å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Du har også rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.