Påbygging til generell studiekompetanse, Hordaland

Vg3
Tilbys ved 25 skoler i Hordaland

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Du som har tatt yrkesfag kan også få generell studiekompetanse.

For å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse må du ha

Med fullført og bestått Vg3 påbygg har du mulighet til å søke høyere utdanning.

Valgmulighetene på videregående i Hordaland

Tilbudet for skoleåret 2016/2017 oppdateres januar 2016.