Musikk, dans og drama, Akershus

Vg1
Vg1 Musikk, dans og drama tilbys kun med spesialisering i dette fylket. Velg variant under Vg1 i tabellen nedenfor.

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Driver du med musikk, dans eller drama på fritiden? Er du samtidig interessert i teoretiske fag? Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde. Avhengig av skolens tilbud kan du velge fordypning innen dans, drama eller musikk.

NB: Velg en fordypning i listen under for å se hvilke skoler som tilbyr dette utdanningsprogrammet.

Se også flere varianter av Vg1 Musikk, dans og drama under "Andre varianter av denne utdanningen". 

Musikk

Dans

Driver du med musikk, dans eller drama på fritiden? Er du samtidig interessert i teoretiske fag?

Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde.

Avhengig av skolens tilbud kan du velge fordypning innen:

 • dans
 • drama
 • musikk
  Det kan også være mulig å velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram.

Musikk, dans og drama gir:

 • generell studiekompetanse og rett å søke ulike studier ved høgskoler og universiteter
 • mulighet til å ta på deg instruktørjobber innenfor ditt område, spesielt overfor barn

Musikk, dans og drama er et tilbud til deg som ønsker videre studier eller en yrkeskarriere innenfor ditt område og til deg som ønsker en alternativ vei til studiekompetanse.

 • Velger du musikk, dans og drama, er det en fordel om du behersker et instrument eller en form for dans eller drama før du begynner. Du må være innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden.
 • Du bør også like å arbeide med teoretiske fag.
 • På Vg2 må du velge ett av tre programområder:
  • dans
  • drama
  • musikk
 • Skolene kan spesialisere seg innen kunstartene, så du kan ikke få alle tilbud overalt. I de fleste fylker spesifiserer du i søknaden til Vg1 om du ønsker dans, drama eller musikk.
 • Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av Vg1-elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det.

Valg av fag (programfag) og opptakskrav til høyere utdanning

 • Både på Vg1, Vg2 og Vg3, er det felles programfag du må ta.
 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram og du trenger ikke å videreføre Vg2-faget på Vg3. Det er opp til skolen din hvilke fag som tilbys.
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet eller velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Innenfor kunstfagene musikk, dans og drama har mange av de aktuelle høyskolene praktiske opptaksprøver. Sjekk hvilke opptakskrav og -prøver som gjelder på høyskolenes nettsteder (bruk søkefeltet øverst til venstre). Du finner også opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på Samordna opptak, men ikke alle studier innen kunstfag er med her. 
 • Noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på Samordna opptak. Sjekk med skolen din at de kan tilby deg de realfagene du trenger. Velger du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst sjanse for at du får tatt de realfagene du trenger. 
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Videregående skoler som tilbyr Musikk, dans og drama (Vg1)

Dette kan du bli

Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanser

Påbygg til studiekompetanse

Det er mulig å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Du har også rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.