Blomsterdekoratør

Vg2
Tilbys ved 8 skoler

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Læreplanen

Blomsterdekoratørfaget byggjer på ei tusenårig historie. Programfaga fører vidare gamle teknikkar i nye uttrykk. Opplæringa skal medverke til å dekkje behovet for produkt som kan skape vakker og stemningsfull design i kvardagen og ei verdig, stiltilpassa og personleg ramme for store hendingar i livet.

Opplæringa skal medverke til å utvikle kompetanse for å planleggje og framstille aktuelle faglege produkt med harmonisk heilskap, tilpassa til formål, sesong og kunden sine behov. Opplæringa skal medverke til å skape respekt for eige fag og forståing for estetiske og etiske problemstillingar knytte til ulike kulturar og tradisjonar i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. For å medverke til berekraftig utvikling skal opplæringa fremje forståing av marknadsmekanismar, ressursforvaltning og helse, miljø og tryggleik.

Opplæringa i faget skal leggje vekt på grunnleggjande praktisk arbeid med materiale og teknikkar. Opplæringa skal medverke til å utvikle handverksmessige kunnskapar og ferdigheiter, teoretisk forståing og evne til kritisk refleksjon.Vurdering av eige arbeid inngår.


Les hele læreplanen

Beskrivelse av programområdet design og håndverk

Vil du være med på å ta vare på gamle håndverkstradisjoner og videreutvikle dem?

Da gir design og håndverk deg mulighet til å arbeide innenfor mange forskjellige håndverksyrker.

Du kan bli:

 • aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør
 • urmaker, gull- eller sølvsmed
 • buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer
 • møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger
 • keramiker, skomaker eller smed
 • interiørkonsulent eller utstillingsdesigner
  Se alle yrker og kompetanser

Aktuelle arbeidssteder:

 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • forskjellige typer forretninger
 • industribedrifter
 • servicebedrifter
 • helseinstitusjoner

Du bør være:

 • kreativ og ha estetisk sans
 • glad i å arbeide med hendene
 • nøyaktig
 • Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk. Det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker.
 • Etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Var denne siden nyttig for deg?