Fagskoleutdanning
Historiske grøntanlegg

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Varighet

2 år

Organisering

Deltid , Undervisning ved lærestedet, Samlingsbasert

Kostnader

24 000

Søknadsfrist

15. april 2015
NOKUT-godkjent

Historiske grøntanlegg er en fagskoleutdanning for deg som er gartner, anleggsgartner eller andre med relevant faglig bakgrunn.

Målsettingen er å gi kompetanse til å forvalte historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel, samt å kunne være delaktige i restaurering, rekonstruksjon eller fornyelse av anlegg. Anleggene kan være offentlige eller private hager, parker og kulturlandskap av historisk betydning. Studiet er primært av praktisk karakter med utgangspunkt i gartner- og anleggsgartnerfagene, men med stor vekt på kunnskap og forståelse for anleggets kulturhistoriske kontekst, og dets opprinnelige utforming og funksjon. Kunnskapsbasert planlegging og gjennomføring av skjøtsel og vedlikehold er en hovedmålsetting.

Historiske grøntanlegg passer godt for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning. Det er lagt opp til 14 ukesamlinger, som fordeles over to semester. Studiestart er 7. januar 2013. Det første semesteret vil det bli samlinger i januar, februar og mars.

Forelesning, ekskursjoner

Gartner, anleggsgartner eller relevant erfaring

Fortløpende opptak frem til studiestart dersom det er ledige plasser. Benytt søknadskjema som du finner på www.vea-fs.no

Fagtekniker Historiske grøntanlegg

Offentlige fagskoler som tilbyr Historiske grøntanlegg

Lignende utdanninger