Universitet og høgskole
Webdesign
NKI Nettstudier

Studienivå

Universitet og høgskole

Studietempo

Heltid

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet passer for deg som er interessert i webdesign og ønsker å lære mer om hvordan man lager brukervennlige og effektive IT-løsninger. Studiet gir deg vitnemål fra Norges Informasjonstekniske Høgskole (NITH).
Studiet passer for deg som er interessert i webdesign og ønsker å lære mer om hvordan man lager brukervennlige og effektive IT-løsninger. Studiet gir deg vitnemål fra Norges Informasjonstekniske Høgskole (NITH).
Du får en grundig innføring i informasjonsteknologi med særlig vekt på webdesign og usability. Etter endt studium vil du være kvalifisert til å arbeide med oppgaver innen webdesign, programmering for web og i IT-relaterte utviklingsprosjekter. I tillegg har du forutsetninger for å studere videre innen fagområdet.
Alt studiemateriell er inkludert med unntak av programvaren som brukes i kursene.

Opptak

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Etter at du har sendt inn din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Opptakskrav

Studiet krever Generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre og kan dokumentere tilstrekkelig allmennutdanning/ realkompetanse for studiet kan tas opp etter særskilt vurdering (realkompetansevurdering). Dette gjøres i forbindelse med bestillingen.
Du må kunne skrive normalt godt norsk. Studiet krever også grunnleggende kunnskaper i bruk av pc, tekstbehandling og nettleser.
Grunnleggende kunnskap om objektorientert programmering er en fordel.

Opplegg

Dette studiet gir totalt 60 studiepoeng og er delt i to studiedeler. For hver studiedel kan du bruke inntil 18 måneder på å gjennomføre studiet. (Du betaler kun for den studiedelen du til enhver tid arbeider med.) Studietiden kan forlenges mot et tillegg på kr 1250 per halvår.
Den første studidelen inneholder kursene:

Lær å lære

Internetteknologi

Webdesign 1

IT prosjektledelse

Innføring i .Net programmering

Pris for første studiedel kr 34 060,-I tillegg kommer 4 eksamener á kr 1 050,-
Hele studiet er for 60 studiepoeng beregnet til 20 måneder (to studieår) som deltidsstudium. (Med deltidsstudium regner vi at du bruker dobbelt så lang tid i forhold til om du var heltidsstudent)
Antall innsendinger: 28

Eksamen

Eksamen må avlegges for å opptjene studiepoeng. Du må betale en pliktig semesteravgift til NITH på kr 410,- det semesteret du skal avlegge eksamen.

Krav til utstyr

Du må ha en PC med tilgang til Internett. Kurset i .NET-programmering benytter Microsoft Visual Studio 2008 og krever tilgang til PC med Windows XP eller Vista operativsystem.
Merk: Visual Studio 2008 kan ikke benyttes med Windows 7.

Struktur

Webdesign

Lær å lære

Internetteknologi

Webdesign 1

IT prosjektledelse

Innføring i .Net programmering

Webdesign

Webdesign 2

Nettjournalistikk med virtuell redaksjon

Prosjektoppgave webdesign

Kostnader

Kursavgift: 68120

I tillegg til kursavgift...
5 eksamener á kr 1 050,-
2 eksamener á kr 1 250,-

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 4. mars 2013.
  • Innholdet er levert av NKI Nettstudier
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?