Coaching og ledelse
Høgskolen i Vestfold - HBV fra 2014

Kostnader

15 000

Om studiet

Coaching skaper bevissthet om dine muligheter som leder, hvilke konsekvenser din måte å kommunisere på har og på hvilke områder du kan utvikle dine kommunikasjonsferdigheter.

Emnet skal gi studentene økt for forståelse for og erfaring med hvordan ledere kan benytte coaching som verktøy i den praktiske lederhverdagen. De skal få innsikt i vitale menneskelige prosesser på individ- og gruppenivå knyttet til endring og utvikling i organisasjoner. Studentene skal lære å bruke coaching som strategi til å kunne arbeide systematisk og strukturert med organisasjonsutvikling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum fem års yrkeserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 21. mars 2013.
  • Innholdet er levert av Høgskolen i Vestfold - HBV fra 2014
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?