Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsstudium
Årsstudium i agronomi
Høgskolen i Hedmark

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2015

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
  • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap innenfor den korte tidsrammen på ett år

Studiets oppbygning

Årsstudium i agronomi gir grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap. Studiet består av fem emner; geologi og jordlære, biologi, rapportskriving, husdyrhold og plantekultur.

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. I biologiemnet er det praktiske laboratorieøvelser. Innen plantekultur er det praktiske øvelser både i felt og på laboratoriet. Blæstad har ikke egen husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfag foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre institusjoner.

 

Hvorfor ta studiet på Blæstad?

Dette er det eneste årsstudiet innen jordbruksfag i Norge som er allsidig, det vil si at det omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Opptakskrav

GENS eller realkompetanse

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer eller primærproduksjon.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2015

Oppgis ikke (primær)
Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

10

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 25. februar 2015.
  • Innholdet er levert av Høgskolen i Hedmark
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?

Tilbys ved:

  • Campus Elverum

Lignende utdanninger