Årsstudium
Årsstudium i agronomi
Høgskolen i Hedmark

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2015

Studiepoeng

60
  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
  • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap innenfor den korte tidsrammen på ett år

Årsstudium i agronomi gir grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap. Studiet består av fem emner; geologi og jordlære, biologi, rapportskriving, husdyrhold og plantekultur.

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. I biologiemnet er det praktiske laboratorieøvelser. Innen plantekultur er det praktiske øvelser både i felt og på laboratoriet. Blæstad har ikke egen husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfag foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre institusjoner.

 

Hvorfor ta studiet på Blæstad?

Dette er det eneste årsstudiet innen jordbruksfag i Norge som er allsidig, det vil si at det omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer eller primærproduksjon.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2015

Oppgis ikke (primær)
Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

10

Tilbys ved:

  • Campus Elverum

Lignende utdanninger