Fagskoleutdanning
Reiseliv del 1+2

Fredrikstad FagAkademi

Varighet

1 år

Organisering

Heltid , Undervisning ved lærestedet

Kostnader

91 700
NOKUT-godkjent
Reiselivsbransjen er i endring, og sosiale medier, blogger og andre nettbaserte tjenester blir en stadig viktigere del av reiselivet. Dette, sammen med teoretiske og praktisk reiselivsfag utgjør det spennende reiselivsstudiet til Fredrikstad FagAkademi. Mesteparten av undervisningen foregår i Fredrikstad, men i løpet av studieåret reiser klassen på tur til byer som Barcelona og London. Her får studentene både praktisert språk og prøvd seg på reiselivsledelse, guiding m.m. All undervisning, reise og opphold er inkludert i prisen.
Lær om kultur og reiseliv

 

Reiseliv er et studium som går over 1 år på heltid (to semestre), med eksamen etter hvert semester. Studiet gir deg en praktisk rettet utdanning og du kan jobbe innenfor flere felt innenfor verdens største næring. Våre studenter får jobber i alt fra hoteller, flyplasser, reisebyrå, eventbyrå, turistkontorer, ute på destinasjoner  m.m.

Det at utdanningen er praktisk rettet gjør den ikke bare morsom og spennende, men du er klar til å komme raskt i jobb når du er ferdig utdannet.

Blogging, Instagram og andre sosiale medier har blitt en viktig del av reiselivsbransjen. Aktivt bruk av dette gjennom hele studiet, inngår derfor som en naturlig del av studiet Reiseliv. Reiselivsbransjen er i endring, og digitale medier spiller en stadig større rolle.

Fredrikstad FagAkademi tar dette på alvor, og har inkludert dette som en «rød tråd» gjennom hele reiselivsutdanningen.

Det legges opp til flere bedriftsbesøk gjennom studietiden, i tillegg til hyppig bruk av gjesteforelesere.

Det praktiske står i fokus, ved at vi underveis i studiet drar en tur til byer som Barcelona  og  London, bla. annet for  for å trene på å være guide, reiseleder, vurdere reisemålet, hoteller m.m  i noen av  verdens mest kjente turistområder. Begge turene har et tettpakket faglig program og vil gi deg en ekte følelse av å jobbe innen reiselivsnæringen. Reise og opphold på begge turene er inkludert i prisen på studiet.

Gjennom arbeidet med fag og oppgaver opparbeider du deg et solid grunnlag for en videre karriere innen reiselivsbransjen. Arbeidet skal gi deg både et bredt faglig fundament og bygge opp dine evner til å jobbe selvstendig og i team, løse problemer og ta 
avgjørelser i en dynamisk og spennende bransje. I studiet vil du også lære om «eventproduksjon», hvordan man skal sette opp store arrangementer som konserter og andre happenings. En annen viktig del av studiet er «Turisme og Turproduksjon», i dette faget vil du lære å sette opp hele reisepakker, priskalkulasjon og markedsføring m.m.

Fullført og bestått 1.år (to semestre) gir deg retten til å benytte tittelen «Reiselivskoordinator»
Varighet: 1 år med mulighet for påbygning med et 3. semester 
innen hotellfag

 

Reiselivskoordinator

Lignende utdanninger