Lavere nivå
Markedsrett
Handelshøyskolen BI

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Kurset Markedsrett gir en innføring i det rettslige rammeverket både for bedrifter som forholder seg til en forbrukergruppe og for bedrifter som opererer i et marked med konkurranse. Kurset gir en grundig innsikt i den rettslige reguleringen. Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for markedsføring og salg av varer og tjenester. Studentene skal kjenne til regler som beskytter forbrukerne og regler som regulerer forholdet næringsdrivende imellom.

Tilbys ved:

  • BI Oslo
  • BI Nettstudier