Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lavere nivå
Markedsrett
Handelshøyskolen BI

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Om studiet

Kurset Markedsrett gir en innføring i det rettslige rammeverket både for bedrifter som forholder seg til en forbrukergruppe og for bedrifter som opererer i et marked med konkurranse. Kurset gir en grundig innsikt i den rettslige reguleringen. Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for markedsføring og salg av varer og tjenester. Studentene skal kjenne til regler som beskytter forbrukerne og regler som regulerer forholdet næringsdrivende imellom.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 17. januar 2014.
  • Innholdet er levert av Handelshøyskolen BI
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?

Tilbys ved:

  • BI Oslo
  • BI Nettstudier