Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lavere nivå
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Handelshøyskolen BI

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Arbeidsmiljøloven sørger for at de fleste organisasjoner er rustet til å håndtere det fysiske arbeidsmiljøet. Forskning viser imidlertid at ledere på alle nivå kan for lite HMS. Dette masterprogrammet vil gi deg teoretisk og praktisk kompetanse for å kunne profesjonalisere arbeidet med HMS-problemstillinger fra et lederperspektiv. Ved siden av tradisjonell undervisning, står erfaringsbasert refleksjon fra egen virksomhet sentralt. Hensikten er at erfaringer etter hvert skal kunne settes inn i en evidensbasert, teoretisk forståelsesramme som vil gi et mer prinsipielt grunnlag for praktisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 17. januar 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen.

Var denne siden nyttig for deg?

Tilbys ved:

  • BI Bergen