Folkehøgskole

Folkehøgskole

Internatskoler uten karakterer og eksamen, som regel med ett års varighet.