Pedagogikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (8241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (7241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (6241)

Utdanninger

Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i pedagogikk (2016-2017) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i pedagogikk, deltid (2016-2018) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Hedmark
 • Alle
 • Alle
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i pedagogikk (2016-2019) Bachelor, 3 år Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.9
 • 46.6
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Eurytmi - bachelor Bachelor, 4 år Den norske Eurytmihøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk, Kunstfag Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Idrettsvitenskap Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020) Master, 2 år Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap, deltid Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Education Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.3
 • 51.4
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 35.3
 • 46.7
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 37.9
 • 44.3
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk årsstudium, del 2 Årsstudium Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 37.7
 • 54.6
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 35.2
 • 41.5
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning i skolen Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tidlig innsats pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i pedagogikk (2016-2019) Bachelor, 3 år Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.9
 • 46.6
Eurytmi - bachelor Bachelor, 4 år Den norske Eurytmihøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 35.3
 • 46.7
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 37.9
 • 44.3
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 35.2
 • 41.5
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk, Kunstfag Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Idrettsvitenskap Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020) Master, 2 år Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap, deltid Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Education Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i pedagogikk (2016-2017) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i pedagogikk, deltid (2016-2018) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Hedmark
 • Alle
 • Alle
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.3
 • 51.4
Pedagogikk årsstudium, del 2 Årsstudium Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 37.7
 • 54.6
Rådgivning i skolen Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Tidlig innsats pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.
Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv