Tangen videregående skole

Offentlig
Videregående
850 elever
21 programområder

Her ligger skolen

Universitet og høgskoler i nærheten

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 22. januar 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Var denne siden nyttig for deg?