NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Offentlig
Universitet
22 000 studenter
271 studier
73 59 50 00

En dag som student på NTNU i Trondheim — Erik

Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Utdanningstilbud ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tittel Studiested
Afrikastudier - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Afrikastudier - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Applied and Engineering Mathematics (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Aquatic Food Production - Safety and Quality (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkeologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkeologi - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkitektur - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkitektur - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Barn og unges psykiske helse - master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Behaviour and Health - PhD programme NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bevegelsesvitenskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Billedkunst - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi og kjemi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biology (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biotechnology (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg, anlegg og transport - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Chemical Engineering (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Chemistry (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Childhood Studies (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dans - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dansevitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Datateknologi - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Datateknologi - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Development Studies (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Electric Power Engineering (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Embedded Computing Systems (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Energi- og prosessteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim

Sider

Tittel Studiested
Afrikastudier - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi og kjemi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Engelsk - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Film- og medievitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filmvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filosofi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fleksibel PPU for allmennfag NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fransk - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Geografi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Historie - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Humanistiske fag - emnestudier NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Innføringsprogram for utenlandske studenter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kirkemusikk - ettårig studium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kroppsøving og idrett - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kunsthistorie - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Latin - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Likestilling og mangfold - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Matematiske fag - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Medievitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Musikkvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Nordisk språk og litteratur - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Pedagogikk - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Psykologi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Religionsvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnskunnskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnsøkonomi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosialantropologi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosiologi - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Spansk - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Statsvitenskap - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Trinndelte kurs - norsk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tysk - årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tittel Studiested
Afrikastudier - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkeologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Billedkunst - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dansevitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Europastudier med fremmedspråk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filmvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filosofi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fonetikk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fremmedspråk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fysikk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Geografi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Geologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Historie - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Informatikk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kjemi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kunsthistorie - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Matematiske fag - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Medievitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) - jazz NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig) - klassisk og kirkemusikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Musikkteknologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Musikkvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Pedagogikk - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Politisk økonomi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Psykologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Religionsvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosialantropologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosiologi - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Statsvitenskap - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tittel Studiested
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Applied and Engineering Mathematics (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Aquatic Food Production - Safety and Quality (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkeologi - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkitektur - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Arkitektur - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Barn og unges psykiske helse - master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bevegelsesvitenskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biology (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biotechnology (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Chemical Engineering (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Chemistry (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Childhood Studies (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Dans - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Datateknologi - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Datateknologi - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Development Studies (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Drama og teater - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Electric Power Engineering (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Embedded Computing Systems (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Energibruk og energiplanlegging - masterstudium (2-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Engelsk - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Entreprenørskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Environmental Engineering (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Europastudier - masterprogram NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Exercise Physiology and Sport Sciences (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fag- og yrkesdidaktikk - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Farmasi - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Film- og videoproduksjon - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filmvitenskap - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Filosofi - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Finansiell økonomi - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fine Art (Master's Programme) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fonetikk - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fransk - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim

Sider

Tittel Studiested
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Behaviour and Health - PhD programme NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Biologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Bygg, anlegg og transport - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Energi- og prosessteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Geografi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Geologi og bergteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Industriell økologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Industriell økonomi og teknologiledelse - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Informasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Klinisk medisin - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Konstruksjonsteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Lindrende behandling - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Marin teknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Molekylærmedisin - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Nevrovitenskap - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Produksjons- og kvalitetsteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Produktutvikling og materialer - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Psykologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnsmedisin - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Samfunnsøkonomi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosialantropologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosialt arbeid - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Sosiologi - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Statsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Telematikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tverrfaglig barneforskning - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Vann- og miljøteknikk - doktorgrad (ph.d.) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Tittel Studiested
Barn og unges psykiske helse - master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fleksibel PPU for allmennfag NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 22. august 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?