NLA Høgskolen

Privat
Høgskole
2 000 studenter
47 studier
55 54 07 00

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole med fire studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo: 
NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning (Breistein), interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk, idrett (Sandviken) og mer.
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand tilbyr studier innen journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo tilbyr studier innen musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

Studentopptak

Samordna opptak og lokalt opptak

Utdanningstilbud ved NLA Høgskolen

Tittel Studiested
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kristendom NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE NLA Høgskolen Bergen
Årsstudium i mediekommunikasjon NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i interkulturell forståelse NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i kristendom NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i pedagogikk NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i praktisk teologi og ledelse NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i religion og kultur NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i teologi NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Teologi og ledelse NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i Økonomi og administrasjon NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelorgrad i journalistikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorstudium i kristendom og idrett NLA Høgskolen Bergen
Barnehagelærerutdanning NLA Høgskolen Bergen
Grunnskolelærerutanning NLA Høgskolen Bergen
IKT i pedagogisk virksomhet 1 NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse mellomnivå NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell kommunikasjon NLA Høgskolen Bergen, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjon og livssyn, deltid NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjonsarbeid NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kristendom mellomnivå (nivå 2) NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, med spesialisering i kateketikk NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i teologi NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 1 NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 2 NLA Høgskolen Bergen
Kunst og handverk, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Ledelse i skolen NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk NLA Høgskolen Bergen
Matematikk 1 NLA Høgskolen Bergen
Matematikk2 NLA Høgskolen Bergen
Mentoring og veiledning NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsenhet NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Norsk 5.-10. NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
RLE påbygging NLA Høgskolen Bergen
Tittel Studiested
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kristendom NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE NLA Høgskolen Bergen
Årsstudium i mediekommunikasjon NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
IKT i pedagogisk virksomhet 1 NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse mellomnivå NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika NLA Høgskolen Bergen
Kommunikasjon og livssyn, deltid NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjonsarbeid NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kristendom mellomnivå (nivå 2) NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 1 NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 2 NLA Høgskolen Bergen
Kunst og handverk, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Ledelse i skolen NLA Høgskolen Bergen
Matematikk 1 NLA Høgskolen Bergen
Matematikk2 NLA Høgskolen Bergen
Mentoring og veiledning NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsenhet NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Norsk 5.-10. NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk, årsstudium NLA Høgskolen Bergen
RLE påbygging NLA Høgskolen Bergen
Tittel Studiested
Bachelor i interkulturell forståelse NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i kristendom NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i pedagogikk NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i praktisk teologi og ledelse NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i religion og kultur NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i teologi NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Teologi og ledelse NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i Økonomi og administrasjon NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelorgrad i journalistikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorstudium i kristendom og idrett NLA Høgskolen Bergen
Barnehagelærerutdanning NLA Høgskolen Bergen
Grunnskolelærerutanning NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell kommunikasjon NLA Høgskolen Bergen, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Tittel Studiested
Ledelse i skolen NLA Høgskolen Bergen

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 18. mars 2013.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?