NLA Høgskolen

Privat
Høgskole
2 000 studenter
47 studier
55 54 07 00

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole med fire studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo: 
NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning (Breistein), interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk, idrett (Sandviken) og mer.
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand tilbyr studier innen journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo tilbyr studier innen musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

Studentopptak

Samordna opptak og lokalt opptak

Utdanningstilbud ved NLA Høgskolen

Tittel Studienivå Studiested
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kristendom Årsstudium NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Årsstudium i mediekommunikasjon Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i kristendom Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) Bachelor, 4 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i religion og kultur Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorstudium i kristendom og idrett Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Grunnskolelærerutanning Yrkesutdanning, 4 år NLA Høgskolen Bergen
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse mellomnivå Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell kommunikasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjon og livssyn, deltid Lavere nivå NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjonsarbeid Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kristendom mellomnivå (nivå 2) Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, med spesialisering i kateketikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i teologi Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 2 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Kunst og handverk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Ledelse i skolen Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Mentoring og veiledning Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsenhet Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
RLE påbygging Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Tittel Studienivå Studiested
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i kristendom Årsstudium NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Årsstudium i mediekommunikasjon Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse mellomnivå Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Kommunikasjon og livssyn, deltid Lavere nivå NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kommunikasjonsarbeid Årsstudium NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kristendom mellomnivå (nivå 2) Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Kunst og Håndverk 2 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Kunst og handverk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Ledelse i skolen Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Mentoring og veiledning Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsenhet Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
RLE påbygging Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen
Tittel Studienivå Studiested
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelor i kristendom Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) Bachelor, 4 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i religion og kultur Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Bachelor i Teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Bachelor, 3 år NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Bachelorstudium i kristendom og idrett Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
Grunnskolelærerutanning Yrkesutdanning, 4 år NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell kommunikasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Tittel Studienivå Studiested
Kristendomskunnskap masterstudium, med spesialisering i kateketikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i teologi Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 18. mars 2013.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?