NLA Høgskolen

Privat Høgskole
2 000 studenter
44 studier
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i journalistikk Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom Årsstudium NLA Høgskolen Staffeldtsgate
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i religion, livssyn og etikk, RLE Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
Generell studiekompetanseTrukketTrukket
Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) Bachelor, 4 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og kultur Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 33.1
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år NLA Høgskolen Bergen
LÆRERAlleAlle
LÆRERAlleAlle
LÆRERAlleAlle
Idrett årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 37.0
 • 40.4
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse mellomnivå Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse, vekt på Afrika Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Interkulturell kommunikasjon og medier Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjon og livssyn, deltid Lavere nivå NLA Høgskolen Gimlekollen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom mellomnivå (nivå 2) Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kristendomskunnskap masterstudium, med spesialisering i kateketikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i teologi Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og Håndverk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og Håndverk 2 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Ledelse i skolen Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsenhet Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
RLE påbygging Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i journalistikk Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom Årsstudium NLA Høgskolen Staffeldtsgate
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i religion, livssyn og etikk, RLE Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 37.0
 • 40.4
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse mellomnivå Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse, vekt på Afrika Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjon og livssyn, deltid Lavere nivå NLA Høgskolen Gimlekollen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom mellomnivå (nivå 2) Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunst og Håndverk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og Håndverk 2 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Ledelse i skolen Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsenhet Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
RLE påbygging Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
Generell studiekompetanseTrukketTrukket
Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i musikk, menighet og ledelse (4 år / 240 studiepoeng) Bachelor, 4 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og kultur Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 33.1
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
Generell studiekompetanseAlleAlle
Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år NLA Høgskolen Bergen
LÆRERAlleAlle
LÆRERAlleAlle
LÆRERAlleAlle
Interkulturell kommunikasjon og medier Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Kristendomskunnskap masterstudium, med spesialisering i kateketikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i teologi Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Ledelse i skolen Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole med fire studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo: 
NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning (Breistein), interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk, idrett (Sandviken) og mer.
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand tilbyr studier innen journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo tilbyr studier innen musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

Her ligger skolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen
Linstows gate 3
0166 Oslo
Bergtoras vei 120
4604 Kristiansan