NKS Nettstudier

22 59 61 00
NKS Nettstudier er et levende nettverk av høyt kvalifiserte veiledere og anerkjente høyskoler, som sammen skaper et unikt studiested for deg som ønsker høyere utdanning tilpasset din hverdag. All vår undervisning er organisert ut fra prinsippet om tilgjengelighet, og er derfor nettbasert.

Nettstudier gir deg en stor grad av fleksibilitet. Som student hos NKS kan du studere når og hvor du vil, sette ditt eget tempo, slippe å forholde deg til faste forelesninger, og ved eksamen får du vitnemål fra våre samarbeidende høyskoler.

NKS legger stor vekt på å følge opp den enkelte student, og gir støtte og veiledning når det trengs. Før du velger studium kan du få studieveiledning fra en av våre studieveiledere. Når valget er tatt får du en personlig veileder som er tilgjengelig gjennom hele studiet.
Det er studiestart hver dag, hele året. Vi håper du vil trives som student hos oss!

Utdanningstilbud ved NKS Nettstudier

Tittel Studiested
Akademisk lesing og skriving
 • NKS Nettstudier Oslo
Entreprenørskap
 • NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Strategic Planning
 • NKS Nettstudier Oslo
PR-fagets samfunnsrolle
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i ernæring og helse
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i grunnmedisin
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i HR og personalledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i markedsføring og salg
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i pedagogikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i PR og kommunikasjon
 • NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i administrasjon og ledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i administrasjon og ledelse - Autorisasjon for regnskapsførere
 • NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i HR og personalledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i kultur- og samfunnsfag
 • NKS Nettstudier Oslo
Barn med særskilte behov
 • NKS Nettstudier Oslo
Bedriftsøkonomistudiet
 • NKS Nettstudier Oslo
Biologi
 • NKS Nettstudier Oslo
Digital markedsføring
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i regnskap og lønn
 • NKS Nettstudier Oslo
Featurejournalistikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Forhandling og påvirkning i arbeidslivet
 • NKS Nettstudier Oslo
Generell studiekompetanse
 • NKS Nettstudier Oslo
GLSM for føreskolelærere
 • NKS Nettstudier Oslo
GLSM for førskolelærere
 • NKS Nettstudier Oslo
Helsefagarbeider
 • NKS Nettstudier Oslo
Høgskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon
 • NKS Nettstudier Oslo
Innføring i pedagogikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Innovasjon
 • NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk årsstudium
 • NKS Nettstudier Oslo
Key Account Management
 • NKS Nettstudier Oslo
Ledelsesstudiet
 • NKS Nettstudier Oslo
Leder- og talentutvikling
 • NKS Nettstudier Oslo
Logistikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Markedsføring og merkebygging
 • NKS Nettstudier Oslo
Master of Business Administration
 • NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Financial Management
 • NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Human Resource Management
 • NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Marketing
 • NKS Nettstudier Oslo
Norsk for barnetrinnet
 • NKS Nettstudier Oslo
Pedagogisk medarbeider
 • NKS Nettstudier Oslo
Prosjektledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Salgsledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Sosiologi
 • NKS Nettstudier Oslo
Spesialpedagogikk
 • NKS Nettstudier Oslo
Statsvitenskap
 • NKS Nettstudier Oslo
Strategi og ledelse
 • NKS Nettstudier Oslo
Tittel Studiested
Akademisk lesing og skriving NKS Nettstudier Oslo
Entreprenørskap NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Strategic Planning NKS Nettstudier Oslo
PR-fagets samfunnsrolle NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i ernæring og helse NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i grunnmedisin NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i HR og personalledelse NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i markedsføring og salg NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i pedagogikk NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i PR og kommunikasjon NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i administrasjon og ledelse NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i administrasjon og ledelse - Autorisasjon for regnskapsførere NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i HR og personalledelse NKS Nettstudier Oslo
Bachelor i kultur- og samfunnsfag NKS Nettstudier Oslo
Barn med særskilte behov NKS Nettstudier Oslo
Bedriftsøkonomistudiet NKS Nettstudier Oslo
Biologi NKS Nettstudier Oslo
Digital markedsføring NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i regnskap og lønn NKS Nettstudier Oslo
Featurejournalistikk NKS Nettstudier Oslo
Forhandling og påvirkning i arbeidslivet NKS Nettstudier Oslo
Generell studiekompetanse NKS Nettstudier Oslo
GLSM for føreskolelærere NKS Nettstudier Oslo
GLSM for førskolelærere NKS Nettstudier Oslo
Helsefagarbeider NKS Nettstudier Oslo
Høgskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon NKS Nettstudier Oslo
Innføring i pedagogikk NKS Nettstudier Oslo
Innovasjon NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk årsstudium NKS Nettstudier Oslo
Key Account Management NKS Nettstudier Oslo
Ledelsesstudiet NKS Nettstudier Oslo
Leder- og talentutvikling NKS Nettstudier Oslo
Logistikk NKS Nettstudier Oslo
Markedsføring og merkebygging NKS Nettstudier Oslo
Master of Business Administration NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Financial Management NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Human Resource Management NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Marketing NKS Nettstudier Oslo
Norsk for barnetrinnet NKS Nettstudier Oslo
Pedagogisk medarbeider NKS Nettstudier Oslo
Prosjektledelse NKS Nettstudier Oslo
Salgsledelse NKS Nettstudier Oslo
Sosiologi NKS Nettstudier Oslo
Spesialpedagogikk NKS Nettstudier Oslo
Statsvitenskap NKS Nettstudier Oslo
Strategi og ledelse NKS Nettstudier Oslo
Tittel Studiested
Akademisk lesing og skriving NKS Nettstudier Oslo
Entreprenørskap NKS Nettstudier Oslo
PR-fagets samfunnsrolle NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i ernæring og helse NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i HR og personalledelse NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i markedsføring og salg NKS Nettstudier Oslo
Årsenhet i PR og kommunikasjon NKS Nettstudier Oslo
Bedriftsøkonomistudiet NKS Nettstudier Oslo
Biologi NKS Nettstudier Oslo
Digital markedsføring NKS Nettstudier Oslo
Featurejournalistikk NKS Nettstudier Oslo
Forhandling og påvirkning i arbeidslivet NKS Nettstudier Oslo
GLSM for føreskolelærere NKS Nettstudier Oslo
GLSM for førskolelærere NKS Nettstudier Oslo
Innføring i pedagogikk NKS Nettstudier Oslo
Innovasjon NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk NKS Nettstudier Oslo
Journalistikk årsstudium NKS Nettstudier Oslo
Key Account Management NKS Nettstudier Oslo
Ledelsesstudiet NKS Nettstudier Oslo
Leder- og talentutvikling NKS Nettstudier Oslo
Logistikk NKS Nettstudier Oslo
Markedsføring og merkebygging NKS Nettstudier Oslo
Norsk for barnetrinnet NKS Nettstudier Oslo
Prosjektledelse NKS Nettstudier Oslo
Salgsledelse NKS Nettstudier Oslo
Sosiologi NKS Nettstudier Oslo
Spesialpedagogikk NKS Nettstudier Oslo
Statsvitenskap NKS Nettstudier Oslo
Strategi og ledelse NKS Nettstudier Oslo
Tittel Fagretning Studiested
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i rehabilitering Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i regnskap og lønn Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKS Nettstudier Oslo
Barn med særskilte behov Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • NKS Nettstudier Oslo
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Studiested
Salgsledelse NKS Nettstudier Oslo
Helsefagarbeider NKS Nettstudier Oslo
Pedagogisk medarbeider NKS Nettstudier Oslo
Generell studiekompetanse NKS Nettstudier Oslo
Tittel Studiested
Entreprenørskap NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Strategic Planning NKS Nettstudier Oslo
PR-fagets samfunnsrolle NKS Nettstudier Oslo
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NKS Nettstudier Oslo
Forhandling og påvirkning i arbeidslivet NKS Nettstudier Oslo
Leder- og talentutvikling NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Financial Management NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Human Resource Management NKS Nettstudier Oslo
Master of Science in Marketing NKS Nettstudier Oslo
Salgsledelse NKS Nettstudier Oslo

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 18. juni 2014.
 • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
 • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?