Høgskolen i Telemark

Offentlig
Høgskole
6 500 studenter
177 studier
35 02 62 00

Alt som venter på deg - Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark har 6 500 studenter, og studiesteder i Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. HiT er en av høgskolene i landet med bredest studietilbud. Dette omfatter studier på alle nivåer, fra årsstudier via fordypningsstudier og profesjonsutdanninger til studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Studentopptak

Epost: opptak [at] hit [dot] no

Telefon: 35 57 53 00

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Telemark

Tittel Studiested
Aktiv omsorg HiT Porsgrunn
Akvatisk økologi HiT Bø
Aldring og eldreomsorg HiT Porsgrunn
Alpine Ecology and Environmental Management HiT Bø
Alpine ecology and environmental management, høst HiT Bø
Alpine Ecology and Environmental Management, vår HiT Bø
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Notodden og Lister-regionen HiT Notodden
AutoCAD HiT Porsgrunn
Barnehagelærer, Notodden HiT Notodden
Barnehagelærer, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Barnehagelærer, samlings- og nettbasert, Notodden HiT Notodden
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere HiT Notodden
Barnevern i et flerkulturelt samfunn HiT Porsgrunn
Barnevern i et minoritetsperspektiv HiT Porsgrunn
Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø HiT Bø
Bedriftsøkonomi, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Business Administration for Exchange Students HiT Bø
Byggdesign HiT Porsgrunn
Byggdesign, Y-VEI HiT Porsgrunn
Design, redesign og saum av klede HiT Rauland
Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon HiT Notodden
Digital mediedesign HiT Notodden
Doktorgrad i kulturstudier HiT Bø
Doktorgrad i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk HiT Porsgrunn
Doktorgrad i økologi HiT Bø
Ecotourism and Sustainability HiT Bø
Eiendomsmegling HiT Bø
Elkraftteknikk HiT Porsgrunn
Elkraftteknikk, Y-VEI HiT Porsgrunn
Energy and Environmental Technology HiT Porsgrunn
Engelsk 1, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 1, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10, nettbasert HiT Porsgrunn
Engelsk årsstudium HiT Bø
Engelsk, årsstudium - samlings- og nettbasert HiT Bø
Environmental Arts - "Formgiving" and Sloyd HiT Notodden
Examen philosopicum og examen facultatum HiT Bø
Faglærer i formgiving, kunst og håndverk HiT Notodden
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag HiT Notodden
Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge HiT Porsgrunn
Folkekunst - tre - metall - tekstil HiT Rauland
Folkekunst - tre - metall - tekstil 1 HiT Rauland
Folkekunst - tre - metall - tekstil 2 HiT Rauland
Folkekunst - tre - metall - tekstil 3 HiT Rauland
Folkemusikk HiT Rauland
Folkemusikk 1 HiT Rauland
Folkemusikk 2 HiT Rauland
Folkemusikk 3 HiT Rauland

Sider

Tittel Studiested
Aktiv omsorg HiT Porsgrunn
Aldring og eldreomsorg HiT Porsgrunn
Alpine Ecology and Environmental Management HiT Bø
Alpine ecology and environmental management, høst HiT Bø
Alpine Ecology and Environmental Management, vår HiT Bø
AutoCAD HiT Porsgrunn
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere HiT Notodden
Barnevern i et minoritetsperspektiv HiT Porsgrunn
Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø HiT Bø
Bedriftsøkonomi, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Business Administration for Exchange Students HiT Bø
Design, redesign og saum av klede HiT Rauland
Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon HiT Notodden
Digital mediedesign HiT Notodden
Ecotourism and Sustainability HiT Bø
Engelsk 1, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 1, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10, nettbasert HiT Porsgrunn
Engelsk årsstudium HiT Bø
Engelsk, årsstudium - samlings- og nettbasert HiT Bø
Environmental Arts - "Formgiving" and Sloyd HiT Notodden
Examen philosopicum og examen facultatum HiT Bø
Folkekunst - tre - metall - tekstil 1 HiT Rauland
Folkekunst - tre - metall - tekstil 2 HiT Rauland
Folkekunst - tre - metall - tekstil 3 HiT Rauland
Folkemusikk 1 HiT Rauland
Folkemusikk 2 HiT Rauland
Folkemusikk 3 HiT Rauland
Forfattarstudiet HiT Bø
Forkurs til ingeniørutdanning HiT Porsgrunn
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, årsstudium HiT Bø
Geografiske informasjonssystemer, påbygging HiT Bø
Helsesøsterutdanning HiT Porsgrunn
Historie HiT Bø
Historie årsstudium, samlings- og nettbasert HiT Bø
Idéhistorie, årsstudium HiT Bø
Idrett, årsstudium HiT Bø
IKT i læring 1 HiT Notodden
Informasjonsbehandling, årsstudium, Bø HiT Bø
Informasjonsbehandling, nettbasert HiT Bø
Innføring i norsk folkemusikk HiT Rauland
Kreativ maskinstrikking 1 HiT Rauland
Kreativ maskinstrikking 2 HiT Rauland
Kropp, helse og bevegelse HiT Bø
Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium HiT Notodden
Kultur og ledelse/Kultur og leiing HiT Bø
Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, campusbasert HiT Notodden
Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, nettbasert HiT Notodden

Sider

Tittel Studiested
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Notodden og Lister-regionen HiT Notodden
Barnehagelærer, Notodden HiT Notodden
Barnehagelærer, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Barnehagelærer, samlings- og nettbasert, Notodden HiT Notodden
Barnevern i et flerkulturelt samfunn HiT Porsgrunn
Byggdesign HiT Porsgrunn
Byggdesign, Y-VEI HiT Porsgrunn
Eiendomsmegling HiT Bø
Elkraftteknikk HiT Porsgrunn
Elkraftteknikk, Y-VEI HiT Porsgrunn
Faglærer i formgiving, kunst og håndverk HiT Notodden
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag HiT Notodden
Folkekunst - tre - metall - tekstil HiT Rauland
Folkemusikk HiT Rauland
Forurensning og miljø HiT Bø
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning HiT Bø
Gass- og energiteknologi HiT Porsgrunn
Gass- og energiteknologi, Y-VEI HiT Porsgrunn
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert, deltid og heltid HiT Notodden
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert, deltid og heltid HiT Notodden
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden HiT Notodden
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, nettbasert HiT Notodden
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Notodden og desentralisert HiT Notodden
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Historiske fag HiT Bø
Idrettsvitenskap HiT Bø
Informasjonssystemer HiT Bø
Informatikk HiT Bø
Informatikk og automatisering HiT Porsgrunn
Informatikk og automatisering, Y-VEI HiT Porsgrunn
Innovasjon og entreprenørskap HiT Bø
Internasjonal markedsføring HiT Bø
Kulturledelse HiT Bø
Maskinteknisk design HiT Porsgrunn
Maskinteknisk design Y-VEI HiT Porsgrunn
Natur, miljø og friluftsliv HiT Bø
Plan og infrastruktur HiT Porsgrunn
Plan og infrastruktur Y-VEI HiT Porsgrunn
Revisjon og regnskap HiT Bø
Spesialpedagogikk HiT Notodden
Språk og litteratur HiT Bø
Sykepleier, deltid, samlingsbasert HiT Porsgrunn
Sykepleier, heltid HiT Porsgrunn
Tresemesterordning (TRES) HiT Porsgrunn
Turisme og ledelse HiT Bø
Vernepleier, deltid HiT Porsgrunn
Vernepleier, heltid HiT Porsgrunn
Visuelle kunstfag og design HiT Notodden
Økologi og naturressurser HiT Bø

Sider

Tittel Studiested
Aktiv omsorg HiT Porsgrunn
Aldring og eldreomsorg HiT Porsgrunn
AutoCAD HiT Porsgrunn
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere HiT Notodden
Barnevern i et minoritetsperspektiv HiT Porsgrunn
Engelsk 1, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 1, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 1-7 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Engelsk 2, trinn 5-10, nettbasert HiT Porsgrunn
Helsesøsterutdanning HiT Porsgrunn
IKT i læring 1 HiT Notodden
Innføring i norsk folkemusikk HiT Rauland
Kropp, helse og bevegelse HiT Bø
Kultur og ledelse/Kultur og leiing HiT Bø
Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, campusbasert HiT Notodden
Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, nettbasert HiT Notodden
Kunst og håndverk 1, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, nettbasert HiT Notodden
Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, nett HiT Porsgrunn
Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvingsfaget HiT Notodden
Matematikk 1, nettbasert (trinn 1-10) HiT Notodden
Matematikk 1, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Matematikk 2, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Matematikk 3, nettbasert HiT Porsgrunn
Matematikk 3, nettbasert (trinn 1-10) HiT Notodden
Musikk 1 trinn 1-7 HiT Notodden
Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling HiT Notodden
Naturfag 1, trinn 1-7, nettbasert HiT Notodden
Naturfag for lærere på 5.-7. trinn HiT Notodden
Norsk 2, trinn 1-7, Porsgrunn HiT Porsgrunn
Norsk 2, trinn 5-10, nettbasert HiT Notodden
Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige, modul 1 HiT Notodden
Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige, Modul 2 HiT Notodden
Pedagogisk ledelse i barnehagen - halvdags kurs HiT Porsgrunn, HiT Bø
Politikerskolen - studium i praktisk politikk HiT Bø
Praktisk pedagogisk utdanning HiT Notodden
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid HiT Notodden
Produksjon for sal og scene HiT Notodden
Psykisk helsearbeid HiT Porsgrunn
PuB: Barnehagens lærende uteområde - motorikk og stimulering HiT Notodden
PuB: Forebyggende og tidlig innsats HiT Notodden
PuB: Kunst, kultur og kreativitet HiT Notodden
Samfunnsfag 1, trinn 1-7, nett HiT Notodden
Samfunnsfag 2, trinn 5-10 HiT Porsgrunn
Samfunnsfag 2, trinn 5-10, nettbasert HiT Notodden
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - videreutdanning HiT Porsgrunn
Småbarnspedagogikk for andre enn førskolelærere HiT Notodden
Spesialpedagogikk: Utfordrende adferd - for hvem? HiT Notodden
Veiledning HiT Porsgrunn, HiT Notodden

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 3. oktober 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?