Høgskolen i Sør-Trøndelag

Offentlig
Høgskole
7 500 studenter
62 studier
73 55 90 00

Høgskolen i Sør-Trøndelag er landets nest største høgskole, og har mer enn 7000 studenter. HiST har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, økonomi og ledelse og helse og sosialfag. Våre studenter har yrkesnær praksis i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere. Vi har kunnskapen som trengs for å løse viktige samfunnsoppgaver smartere.

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tittel Studiested
Bachelor i audiologi (audiograf) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i bioingeniørfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ergoterapi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i fysioterapi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, bygg Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, data Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, elektro Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, maskin Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i matteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i radiografi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i regnskap og revisjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i tegnspråk og tolking Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i vernepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Forkurs for ingeniørutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnkurs i ultralyd Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Høgskolekandidat i ingeniørfag, bygg Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Høgskolekandidat i ingeniørfag, elektro Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Høgskolekandidat i ingeniørfag, maskin Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Jordmorutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Kjemi og bioteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i aktivitet og bevegelse Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i barnevern Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i kunnskapsledelse Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i ledelse av teknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i matematikkdidaktikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i norskdidaktikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i psykisk helsearbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master in Electronic Systems and Instrumentation Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master of Public Administration Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Ph.d.program i økonomistyring Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Realfagskurs 1/2 årig Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim

Sider

Tittel Studiested
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Forkurs for ingeniørutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnkurs i ultralyd Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Kjemi og bioteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Realfagskurs 1/2 årig Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tegnspråkutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning, helsesøster Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tittel Studiested
Bachelor i audiologi (audiograf) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i bioingeniørfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ergoterapi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i fysioterapi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, bygg Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, data Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, elektro Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, maskin Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i matteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i radiografi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i regnskap og revisjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i tegnspråk og tolking Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i vernepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Bachelor i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning, byggfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning, elektro Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning, teknikk og industriell produksjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tittel Studiested
Jordmorutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i aktivitet og bevegelse Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i barnevern Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i kunnskapsledelse Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i ledelse av teknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i matematikkdidaktikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i norskdidaktikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i psykisk helsearbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i økonomi og administrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master in Electronic Systems and Instrumentation Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master of Public Administration Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tittel Studiested
Ph.d.program i økonomistyring Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tittel Studiested
Grunnkurs i ultralyd Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Jordmorutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i kunnskapsledelse Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master i psykisk helsearbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Master of Public Administration Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning, helsesøster Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 15. juli 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?