Høgskolen i Sør-Trøndelag

Offentlig Høgskole
7 500 studenter
62 studier
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 33.6
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • BIOI
 • 38.3
 • 44.8
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 50.4
 • 56.1
Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 43.2
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • MATRS
 • Oppgis ikke
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 46.8
 • 54.0
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 41.4
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 46.9
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 48.2
 • 53.8
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 45.5
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 45.5
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 41.3
 • 53.6
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 43.0
 • 52.4
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 44.7
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • NÆRM
 • Alle
 • Alle
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.8
 • 43.2
Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.2
 • 51.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.6
 • 49.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.2
 • 48.0
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.1
 • 44.0
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.3
 • 50.2
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnkurs i ultralyd Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
LÆRERAlleAlle
LÆRER41.340.8
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • 40.2
 • 37.2
Høgskolekandidat i ingeniørfag, bygg Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskolekandidat i ingeniørfag, elektro Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskolekandidat i ingeniørfag, maskin Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • REALFA
 • 47.1
 • 47.8
Master i aktivitet og bevegelse Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Electronic Systems and Instrumentation Høyere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.program i økonomistyring Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråkutdanning Årsstudium Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesøster Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, byggfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, elektro Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, teknikk og industriell produksjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnkurs i ultralyd Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • REALFA
 • 47.1
 • 47.8
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråkutdanning Årsstudium Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesøster Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 33.6
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • BIOI
 • 38.3
 • 44.8
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 50.4
 • 56.1
Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 43.2
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • MATRS
 • Oppgis ikke
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 46.8
 • 54.0
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 41.4
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 46.9
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 48.2
 • 53.8
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 45.5
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • Alle
 • 45.5
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 41.3
 • 53.6
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • HING
 • 43.0
 • 52.4
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 44.7
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • NÆRM
 • Alle
 • Alle
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.8
 • 43.2
Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.2
 • 51.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.6
 • 49.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.2
 • 48.0
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.1
 • 44.0
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.3
 • 50.2
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
LÆRERAlleAlle
LÆRER41.340.8
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim
 • LÆRER
 • 40.2
 • 37.2
Yrkesfaglærerutdanning, byggfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, elektro Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning, teknikk og industriell produksjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i aktivitet og bevegelse Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Electronic Systems and Instrumentation Høyere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Ph.d.program i økonomistyring Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Grunnkurs i ultralyd Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesøster Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak

Høgskolen i Sør-Trøndelag er landets nest største høgskole, og har mer enn 7000 studenter. HiST har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, økonomi og ledelse og helse og sosialfag. Våre studenter har yrkesnær praksis i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere. Vi har kunnskapen som trengs for å løse viktige samfunnsoppgaver smartere.

Her ligger skolen

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 15. juli 2014.
 • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
 • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Var denne siden nyttig for deg?