Høgskolen i Østfold

Offentlig
Høgskole
5 000 studenter
101 studier
69 21 50 00
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 5.000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst (skuespill og scenografi).

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Fra 2005 til 2010 har Høgskolen i Østfold tatt i bruk nye lokaler både i Halden og Fredrikstad.Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Studenter ved Høgskolen i Østfold gis gode muligheter for overgang til studier hos de øvrige medlemmer av Oslofjordalliansen, UMB på Ås, samt høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold

Tittel Studiested
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) Halden
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Halden
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Halden
Bachelorstudium i barnevern Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i digital medieproduksjon Halden
Bachelorstudium i informasjonssystemer Halden
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Fredrikstad
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Halden
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Halden
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Halden
Bachelorstudium i scenografi Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Fredrikstad
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Fredrikstad
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Fredrikstad
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Halden
Bedriftsøkonomi, årsstudium Halden
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Halden
Engelsk, årsstudium Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
Forkurs for ingeniørutdanning Fredrikstad
Fransk, årsstudium Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Halden
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Halden
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
IKT for lærere (30 studiepoeng) Halden

Sider

Tittel Studiested
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) Halden
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Bedriftsøkonomi, årsstudium Halden
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Halden
Engelsk, årsstudium Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
Forkurs for ingeniørutdanning Fredrikstad
Fransk, årsstudium Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
IKT for lærere (30 studiepoeng) Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Halden
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Interkulturelle studier 1 (30 studiepoeng) Halden
Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS) Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Halden
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Halden
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Halden
Kunst og håndverk, årsstudium Halden
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Halden
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Halden
Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5. -10. trinn (30 studiepoeng) Halden
Matematikk, årsstudium Halden
Musikk, årsstudium Halden
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Halden
Naturfag 2 (30 studiepoeng) Halden
Naturfag, årsstudium Halden
Norsk 1 (30 studiepoeng) Halden
Norsk 2 (30 studiepoeng) Halden
Norsk, årsstudium Halden
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fredrikstad
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Halden
Personlig trener (30 studiepoeng) Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Halden
Realfagskurs Fredrikstad
Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 (30 studiepoeng) Halden
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Halden
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Halden
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Halden
Samfunnsfag, årsstudium Halden
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) Halden
Småbarnsstudier, deltid (30 studiepoeng) Halden
Spansk, årsstudium Halden
Statsvitenskap, årsstudium Halden
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Halden
Tekstkultur og formidling (30 studiepoeng) Halden

Sider

Tittel Studiested
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Halden
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Halden
Bachelorstudium i barnevern Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i digital medieproduksjon Halden
Bachelorstudium i informasjonssystemer Halden
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Fredrikstad
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Halden
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Halden
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Halden
Bachelorstudium i scenografi Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Fredrikstad
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Fredrikstad
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Fredrikstad
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Halden
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Halden
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Halden

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 19. august 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?