Høgskolen i Østfold

Offentlig Høgskole
5 000 studenter
109 studier
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.7
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.2
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.6
 • 44.0
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • Alle
 • 44.5
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i digitale medier Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.7
 • 36.5
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 45.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 42.6
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 39.2
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.8
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 47.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 36.7
 • 43.1
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 44.0
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 38.3
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.0
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRER
 • 41.4
 • 40.0
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.9
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 44.3
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 47.2
Mangfold og fellesskap (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i anvendt informatikk (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.3
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 32.0
 • 45.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiale- og emosjonelle vansker 1, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiale- og emosjonelle vansker 2, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.6
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingshemming og aldring (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.0
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.9
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 44.3
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 47.2
Mangfold og fellesskap (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.3
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 32.0
 • 45.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiale- og emosjonelle vansker 1, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiale- og emosjonelle vansker 2, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.6
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingshemming og aldring (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.7
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.2
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.6
 • 44.0
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • Alle
 • 44.5
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i digitale medier Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.7
 • 36.5
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 45.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 42.6
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 39.2
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.8
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 47.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 36.7
 • 43.1
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 44.0
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 38.3
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRER
 • 41.4
 • 40.0
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Masterstudium i anvendt informatikk (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 5.000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst (skuespill og scenografi).

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Fra 2005 til 2010 har Høgskolen i Østfold tatt i bruk nye lokaler både i Halden og Fredrikstad.Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Studenter ved Høgskolen i Østfold gis gode muligheter for overgang til studier hos de øvrige medlemmer av Oslofjordalliansen, UMB på Ås, samt høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Her ligger skolen

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 19. august 2014.
 • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
 • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Var denne siden nyttig for deg?