Høgskolen i Østfold

Offentlig
Høgskole
5 000 studenter
101 studier
69 21 50 00
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 5.000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst (skuespill og scenografi).

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Fra 2005 til 2010 har Høgskolen i Østfold tatt i bruk nye lokaler både i Halden og Fredrikstad.Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Studenter ved Høgskolen i Østfold gis gode muligheter for overgang til studier hos de øvrige medlemmer av Oslofjordalliansen, UMB på Ås, samt høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold

Tittel Studienivå Studiested
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i digital medieproduksjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden

Sider

Tittel Studienivå Studiested
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Interkulturelle studier 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS) Lavere nivå Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5. -10. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Naturfag 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Personlig trener (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad
Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Småbarnsstudier, deltid (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden
Tekstkultur og formidling (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden

Sider

Tittel Studienivå Studiested
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i digital medieproduksjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 19. august 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?