Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Offentlig Høgskole
16 000 studenter
173 studier
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmennlærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Oslo og Akershus
LÆRER40.044.7
LÆRER38.844.1
LÆRERAlle40.8
LÆRER37.445.4
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivakademiet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 54.0
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 50.8
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 53.4
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 50.4
Årsstudium i kulturledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i medier og kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 43.0
 • 54.3
Årsstudium i organisasjon og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse38.160.8
Generell studiekompetanse47.959.7
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanseAlle44.8
Generell studiekompetanse32.045.8
Generell studiekompetanseAlle43.5
Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
FØHIOAOppgis ikkeOppgis ikke
Generell studiekompetanseAlle40.6
FØHIOAAlle31.6
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRTON
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRER
 • Alle
 • 38.0
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.7
 • 49.4
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 32.6
 • 45.9
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.2
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • FØHIOA
 • Alle
 • 31.6
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse43.750.4
BVDE42.9
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • BIOI
 • 39.2
 • 49.8
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 46.1
Bachelorstudium i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 36.3
 • 43.5
Bachelorstudium i Facility Management Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 42.8
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • BIOI
 • 43.3
 • 49.7
Bachelorstudium i fotojournalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • FOTO
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 47.7
 • 55.1
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 52.8
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 46.4
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • MATRS
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • 39.8
 • 47.7
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • 39.9
 • 49.2
Bachelorstudium i journalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 47.8
 • 55.3
Bachelorstudium i kunst og design Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse43.554.2
Generell studiekompetanse48.255.7
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.2
 • 49.9
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.1
 • 49.6
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • ORTO
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 47.6
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 52.0
Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 51.2
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.9
 • 50.1
Bachelorstudium i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse38.050.0
Generell studiekompetanse33.043.3
Generell studiekompetanse32.942.8
Bachelorstudium i tannteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • TANN
 • Alle
 • 36.5
Bachelorstudium i utviklingsstudier Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.5
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 52.0
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og relasjonsledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsenhet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagforfatterstudiet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRTON
 • Alle
 • Alle
Filmkunst 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs til ingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i figurteater 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunst og design 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i regi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
International Master in Early Childhood Education and Care Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
International Public Health Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativ kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Helse og empowerment Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsernæring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i nettverks- og systemadministrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialfag, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i Barnehagepedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i biomedisin Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i energi og miljø i bygg Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i estetiske fag Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i familiebehandling Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i IKT-støttet læring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i læring i komplekse systemer Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i produktdesign: Materialitet, prosesser og miljø for fremtiden Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sosialt arbeid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i styring og ledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i Universell utforming av IKT Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Multicultural Identity in a Global World Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - 60 sp Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning i formgiving, kunst og håndverk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Prehospitalt arbeid - paramedic Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • PREHOS
 • 38.9
 • 53.4
Produktdesign, Bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • PROD
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse og entreprenørskap Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion and Power Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 30 sp Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.2
Tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.4
Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolking i offentlig sektor Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolen i Oslo og Akershus
 • TRAF
 • 52.0
Utviklingsstudier - Global forståelse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - Global forståelse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 36.7
 • 46.8
Utviklingsstudier påbygging - Makt og politikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i CT (computed tomography) Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fornyet demensomsorg - alderspsykiatri i praksis Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for barn Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i stråleterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLBYGAAlle
YLBYGAAlle
YLBYGAAlle
Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLDESH
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLELAlle
YLELAlle
YLELAlle
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLHS
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLMK
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLREMA
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLSERVAlle
YLSERVAlle
YLSERVAlle
Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLTEKPAlle
YLTEKPAlle
YLTEKPAlle
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivakademiet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 54.0
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 50.8
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 53.4
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 50.4
Årsstudium i kulturledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i medier og kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 43.0
 • 54.3
Årsstudium i organisasjon og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse38.160.8
Generell studiekompetanse47.959.7
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og relasjonsledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsenhet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagforfatterstudiet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmkunst 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs til ingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i figurteater 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunst og design 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i regi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
International Public Health Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativ kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Multicultural Identity in a Global World Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - 60 sp Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning i formgiving, kunst og håndverk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse og entreprenørskap Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion and Power Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 30 sp Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.2
Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolking i offentlig sektor Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - Global forståelse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - Global forståelse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 36.7
 • 46.8
Utviklingsstudier påbygging - Makt og politikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i CT (computed tomography) Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fornyet demensomsorg - alderspsykiatri i praksis Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for barn Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i stråleterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmennlærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Oslo og Akershus
LÆRER37.445.4
LÆRER40.044.7
LÆRER38.844.1
LÆRERAlle40.8
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanseAlle43.5
Generell studiekompetanseAlle44.8
Generell studiekompetanse32.045.8
Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanseAlle40.6
FØHIOAAlle31.6
FØHIOAOppgis ikkeOppgis ikke
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRTON
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRER
 • Alle
 • 38.0
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.7
 • 49.4
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 32.6
 • 45.9
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.2
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • FØHIOA
 • Alle
 • 31.6
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse43.750.4
BVDE42.9
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • BIOI
 • 39.2
 • 49.8
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 46.1
Bachelorstudium i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 36.3
 • 43.5
Bachelorstudium i Facility Management Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 42.8
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • BIOI
 • 43.3
 • 49.7
Bachelorstudium i fotojournalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • FOTO
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 47.7
 • 55.1
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 52.8
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 46.4
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • MATRS
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • 39.8
 • 47.7
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • HING
 • 39.9
 • 49.2
Bachelorstudium i journalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 47.8
 • 55.3
Bachelorstudium i kunst og design Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse43.554.2
Generell studiekompetanse48.255.7
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.2
 • 49.9
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.1
 • 49.6
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • ORTO
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 47.6
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 52.0
Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 51.2
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 41.9
 • 50.1
Bachelorstudium i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Generell studiekompetanse33.043.3
Generell studiekompetanse32.942.8
Generell studiekompetanse38.050.0
Bachelorstudium i tannteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • TANN
 • Alle
 • 36.5
Bachelorstudium i utviklingsstudier Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.5
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 52.0
Faglærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • LÆRTON
 • Alle
 • Alle
Prehospitalt arbeid - paramedic Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • PREHOS
 • 38.9
 • 53.4
Produktdesign, Bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • PROD
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.4
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLBYGAAlle
YLBYGAAlle
YLBYGAAlle
Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLDESH
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLELAlle
YLELAlle
YLELAlle
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLHS
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLMK
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
 • YLREMA
 • Alle
Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLSERVAlle
YLSERVAlle
YLSERVAlle
Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
YLTEKPAlle
YLTEKPAlle
YLTEKPAlle
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
International Master in Early Childhood Education and Care Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Helse og empowerment Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsernæring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i nettverks- og systemadministrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialfag, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i Barnehagepedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i biomedisin Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i energi og miljø i bygg Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i estetiske fag Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i familiebehandling Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i IKT-støttet læring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i læring i komplekse systemer Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i produktdesign: Materialitet, prosesser og miljø for fremtiden Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sosialt arbeid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i styring og ledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i Universell utforming av IKT Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i familiebehandling Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i styring og ledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i Universell utforming av IKT Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse og entreprenørskap Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 30 sp Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i CT (computed tomography) Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fornyet demensomsorg - alderspsykiatri i praksis Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for barn Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i stråleterapi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole.

Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller.

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 9. mars 2015.
 • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
 • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Var denne siden nyttig for deg?