Høgskolen i Oslo og Akershus

Offentlig
Høgskole
16 000 studenter
173 studier
22 45 20 00
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole.

Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller.

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Tittel Studiested
Aesthetics of Daily Life Høgskolen i Oslo og Akershus
Allmennlærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Arkivakademiet Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i kulturledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i medier og kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i organisasjon og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i økonomi og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i vernepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnevern Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bioingeniørfag Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ergoterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Facility Management Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fotojournalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i journalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i radiografi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i samfunnsernæring Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studiested
Aesthetics of Daily Life Høgskolen i Oslo og Akershus
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Arkivakademiet Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i kulturledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i medier og kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i organisasjon og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i økonomi og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk, oppdrag Høgskolen i Oslo og Akershus
Bedriftspedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Coaching og relasjonsledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Digital kompetanse for lærere Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk årsenhet Høgskolen i Oslo og Akershus
Fagforfatterstudiet Høgskolen i Oslo og Akershus
Faglig ledelse for sykepleiere Høgskolen i Oslo og Akershus
Filmkunst 1 Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 1 Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 2 Høgskolen i Oslo og Akershus
Forkurs til ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i figurteater 1 Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i kunst og design 2 Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i regi Høgskolen i Oslo og Akershus
Helsesøsterutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning Høgskolen i Oslo og Akershus
International Public Health Høgskolen i Oslo og Akershus
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Høgskolen i Oslo og Akershus
Kreativ kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Kroppsøving og idrett, årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Høgskolen i Oslo og Akershus
Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Multicultural Identity in a Global World Høgskolen i Oslo og Akershus
Naturfag 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk med yrkesfaglig profil - 60 sp Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk som andrespråk Høgskolen i Oslo og Akershus
Peace and Conflict Studies Høgskolen i Oslo og Akershus
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studiested
Allmennlærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i vernepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnevern Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bioingeniørfag Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ergoterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Facility Management Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fotojournalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i journalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i radiografi Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i samfunnsernæring Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i tannteknikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i utviklingsstudier Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Faglærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Prehospitalt arbeid - paramedic Høgskolen i Oslo og Akershus
Produktdesign, Bachelor Høgskolen i Oslo og Akershus
Tegnspråk og tolking Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studiested
International Master in Early Childhood Education and Care Høgskolen i Oslo og Akershus
Jordmorutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i Helse og empowerment Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i psykisk helsearbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i samfunnsernæring Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i yrkespedagogikk, heltid Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i barnesykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i nettverks- og systemadministrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterprogram i sosialfag, heltid Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i Barnehagepedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i biomedisin Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i energi og miljø i bygg Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i estetiske fag Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i familiebehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i læring i komplekse systemer Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i produktdesign: Materialitet, prosesser og miljø for fremtiden Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i Universell utforming av IKT Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høgskolen i Oslo og Akershus
Tittel Studiested
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk, oppdrag Høgskolen i Oslo og Akershus
Digital kompetanse for lærere Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 1 Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 2 Høgskolen i Oslo og Akershus
Jordmorutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i psykisk helsearbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i familiebehandling Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i Universell utforming av IKT Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk som andrespråk Høgskolen i Oslo og Akershus
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Høgskolen i Oslo og Akershus
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjektledelse og entreprenørskap Høgskolen i Oslo og Akershus
Småbarnspedagogikk, oppdrag Høgskolen i Oslo og Akershus
Spesialpedagogikk 2, 30 sp Høgskolen i Oslo og Akershus
Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i anestesisykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i barnesykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i billedterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i CT (computed tomography) Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i fornyet demensomsorg - alderspsykiatri i praksis Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i fysioterapi for barn Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i intensivsykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kreftsykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i stråleterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Høgskolen i Oslo og Akershus
Voksenpedagogikk og realkompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus
Voksnes læring og læringskultur Høgskolen i Oslo og Akershus

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 26. mars 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen