Høgskolen i Oslo og Akershus

Offentlig
Høgskole
16 000 studenter
173 studier
22 45 20 00
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole.

Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller.

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Tittel Studienivå Studiested
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Allmennlærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Arkivakademiet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i kulturledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i medier og kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i organisasjon og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Facility Management Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fotojournalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i journalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i kunst og design Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studienivå Studiested
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Arkivakademiet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i kulturledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i medier og kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i organisasjon og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnehagepedagogikk, oppdrag Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Coaching og relasjonsledelse Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Digital kompetanse for lærere Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Engelsk årsenhet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Fagforfatterstudiet Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Filmkunst 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Flerkulturell fagkompetanse 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Forkurs til ingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus
Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i figurteater 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i kunst og design 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Halvårsstudium i regi Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Helsesøsterutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning Forkurs Høgskolen i Oslo og Akershus
International Public Health Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Kreativ kommunikasjon Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Multicultural Identity in a Global World Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Naturfag 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 1 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk med yrkesfaglig profil - 60 sp Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus
Norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Peace and Conflict Studies Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - med vekt på IKT og kunst, kultur og kreativitet Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Personalledelse for helse- og sosialsektoren Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studienivå Studiested
Allmennlærerutdanning Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i anvendt datateknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ergoterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Facility Management Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fotojournalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bioteknologi og kjemi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Data Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Energi og miljø Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ingeniørfag - Maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i journalistikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i kunst og design Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i Medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i radiografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i tannteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i utviklingsstudier Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Faglærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorutdanning Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Prehospitalt arbeid - paramedic Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Produktdesign, Bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus

Sider

Tittel Studienivå Studiested
International Master in Early Childhood Education and Care Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Jordmorutdanning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i Helse og empowerment Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i samfunnsernæring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i nettverks- og systemadministrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterprogram i sosialfag, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i Barnehagepedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i biomedisin Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i energi og miljø i bygg Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i estetiske fag Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i familiebehandling Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i IKT-støttet læring Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i læring i komplekse systemer Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i produktdesign: Materialitet, prosesser og miljø for fremtiden Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i rehabilitering og habilitering Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i sosialt arbeid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i styring og ledelse Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i Universell utforming av IKT Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Høyere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 26. mars 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen