Haraldsplass diakonale høgskole

Privat
Høgskole
250 studenter
6 studier
Haraldsplass Diakonale Høgskole er en privat, akkreditert høgskole som har drevet sykepleierutdanning i Bergen siden 1918. I dag fremstår skolen som svært moderne og holder til i et relativt nytt bygg med masse glass og lys som bidrar til en trivelig atmosfære. Høgskolen ligger ved foten av Ulriken og omgivelsene er preget av et flott parkanlegg med en av Bergens vakreste og eldste Lindealleer. Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger vegg i vegg og er et lokalsykehus for flere bydeler i Bergen. Bare noen hundre meter bortenfor høgskolen ligger også Haukeland Universitetssykehus.

Haraldsplass Diakonale Høgskole har også videreutdanninger innen:
- Palliativ Sykepleie
- Legevaktsykepleie
- Hjemmesykepleie
- Veiledning
- Mindfulness

Høgskolen har et svært erfarent team innen fagfeltene Veiledning og Mindfulness og tilbyr både individualsamtaler, kurs og dagseminar.

haraldsplass Diakonale Høgskole er eiet av stiftelsen Bergen Diakonissehjem som bl.a. også eier Haraldsplass Diakonale Sykehus. Både stiftelsen, sykehuset og høgskolen ligger like ved hverandre i Ulriksdal, Bergen.

Studentopptak

Til bachelorutdanning i sykepleie er det opptak gjennom samordna opptak (se www.samordnaopptak.no) med søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med spesielle vurderinger). Det er krav om generell studiekometanse. Ved våre videreutdanninger praktiseres fortløpende opptak på de fleste studier (se våre hjemmesider på gjeldende studium for oppdatert informasjon).

Utdanningstilbud ved Haraldsplass diakonale høgskole

Tittel Studiested
Sykepleie, bachelor Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Mindfulness Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Tittel Studiested
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Mindfulness Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Tittel Studiested
Sykepleie, bachelor Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Tittel Studiested
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Mindfulness Haraldsplass diakonale høgskole Bergen
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Bergen

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 4. februar 2014.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Her ligger skolen

Var denne siden nyttig for deg?