Barratt Due musikkinstitutt

Privat
Høgskole
80 studenter
5 studier
Oppbygging av kompetanse gjennom mange års erfaring har ført til at Barratt Due musikkinstitutt i dag er ledende på talentutvikling i Norge. Unge talenter fra Barratt Due har hevdet seg oppsiktsvekkende godt i en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, festivaler og konserter.

Musikk kjenner ingen aldersgrenser, bare grader av kvalitet. Barratt Due gir elever og studenter unik mulighet til å møte utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som man har sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø; Elever i samspill med eldre studenter og studenter i samspill med profesjonelle utøvere på høyt nivå. På denne måten skapes et kulturelt sentrum hvor musikken som kunstform får den sentrale og naturlige plass, uavhengig av kunstig oppsatte aldersgrenser.

Barratt Due musikkinstitutt har i alle år hatt et sterkt fokus på formidling av det utøvende; på alle nivåer, på tvers av avdelinger og der det er naturlig, også på den profesjonelle arena. Årlig produserer Barratt Due musikkinstitutt i overkant av hundre konserter. I tillegg er en rekke elever og studenter å finne som aktører i norsk musikkliv, som solister med orkestre, på festivaler eller som musikere i ensemble- eller orkestersammenheng. En stadig strøm av nasjonale og internasjonale prisvinnere er en kontinuerlig påminnelse om at instituttet ligger i forkant nasjonalt innen talentutvikling.

Studentopptak

Søknadsfrist for Bachelorstudiet, Påbyggingsstudium i utøving og Masterutdanningen er 15. desember
Søknadsfrist for Instrumentalpedagogen og musikkpedagogiske videreutdanninger er 15. april

Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole med utdanninger som alle er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse. Skolepenger var skoleåret 2011/2012 kr 7.500 pr semester, dvs kr 15.000 pr studieår.

Utdanningstilbud ved Barratt Due musikkinstitutt

Tittel Studiested
Instrumental- og vokallærerutdanningen Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Påbygningsstudium i utøvende musikk Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Master i utøvende musikk Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Bachelor i utøvende musikk Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Tittel Studiested
Bachelor i utøvende musikk Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Tittel Studiested
Master i utøvende musikk Barratt Due musikkinstitutt Oslo

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 31. januar 2013.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen