Barratt Due musikkinstitutt

Privat Høgskole
80 studenter
5 studier
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Bachelor i utøvende musikk Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Instrumental- og vokallærerutdanningen Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i utøvende musikk Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygningsstudium i utøvende musikk Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Instrumental- og vokallærerutdanningen Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygningsstudium i utøvende musikk Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Bachelor i utøvende musikk Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Master i utøvende musikk Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Instrumental- og vokallærerutdanningen Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Oppbygging av kompetanse gjennom mange års erfaring har ført til at Barratt Due musikkinstitutt i dag er ledende på talentutvikling i Norge. Unge talenter fra Barratt Due har hevdet seg oppsiktsvekkende godt i en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, festivaler og konserter.

Musikk kjenner ingen aldersgrenser, bare grader av kvalitet. Barratt Due gir elever og studenter unik mulighet til å møte utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som man har sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø; Elever i samspill med eldre studenter og studenter i samspill med profesjonelle utøvere på høyt nivå. På denne måten skapes et kulturelt sentrum hvor musikken som kunstform får den sentrale og naturlige plass, uavhengig av kunstig oppsatte aldersgrenser.

Barratt Due musikkinstitutt har i alle år hatt et sterkt fokus på formidling av det utøvende; på alle nivåer, på tvers av avdelinger og der det er naturlig, også på den profesjonelle arena. Årlig produserer Barratt Due musikkinstitutt i overkant av hundre konserter. I tillegg er en rekke elever og studenter å finne som aktører i norsk musikkliv, som solister med orkestre, på festivaler eller som musikere i ensemble- eller orkestersammenheng. En stadig strøm av nasjonale og internasjonale prisvinnere er en kontinuerlig påminnelse om at instituttet ligger i forkant nasjonalt innen talentutvikling.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 31. januar 2013.
  • Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.
  • Kontaktperson hos utdanning.no: Camilla Carlsen

Var denne siden nyttig for deg?